Senterpartiet kan ikke se at det er mulig å skape et flertall med hverken Høyre eller Frp for et Forsvar som er sterkt nok i våre øyne, sier Sps forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete til NTB. Partiet har trukket seg fra forhandlingene i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite.

– Norge trenger et sterkere forsvar. Vi kan ikke akseptere en langtidsplan som ikke gir Forsvaret det løftet det trenger, sier hun.

Det har nå gått to uker siden regjeringen la frem langtidsplanen for forsvaret for andre gang, uten at det er gjort vesentlige endringer siden planen ble lagt frem første gang i april. Den ble da sendt tilbake til regjeringen fordi Sp, Ap og SV mente den var for svak og ikke svarte godt nok på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Også Fremskrittspartiet gikk inn for å sende planen tilbake til regjeringen, med beskjed om å øke prioriteringen av Forsvaret betydelig.

Når nå Senterpartiet trekker seg fra bestrebelsene på å oppnå enighet betyr det at det nå er opp til Fremskrittspartiet og eventuelt Arbeiderpartiet å sikre et flertall for planen.

– Når Forsvaret ikke prioriteres, svekkes Norges innflytelse i våre egne nærområder, og den sikkerhetspolitiske spenningen rundt Norge kan dermed øke, sier Navarsete. Senterpartiet vil ha helikoptre til Hæren i nord, nye stridsvogner og flere soldater både i Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

– Jeg forstår ikke hvorfor Senterpartiet ikke vil være med å skape flertall for sin politikk, sier forsvarspolitisk talsperson i Ap, Anniken Huitfeldt til Dagbladet.

Høyres  Hårek Elvenes sier dette til samme avis:

– Senterpartiet har lagt en rekke krav bordet som partiet kan ikke svare på hvordan skal finansieres. Kravene beløper seg til titalls milliarder de neste årene. Senterpartiet driver overbudspolitikk som ikke er forankret i økonomiske realiteter.

Senterpartiet har ikke vært alene om å mene at langtidsplanen er for svak. Arbeiderpartiet ønsker en sterkere bemanningsøkning en det som er lagt opp til for de nærmeste årene, og at dette er viktig, både fordi Forsvarets operative evne må styrkes, og fordi landet befinner seg i en koronakrise med mange arbeidsledige.

Konkret ønsker Arbeiderpartiet å øke med 500 ansatte utover det regjeringen legger opp til for neste år. I økningen inngår forslaget om en fregattbesetning i tillegg til de vi allerede har, og 100 nye ansettelser i Hæren. Ut over dette ønsker partiet å styrke bemanningen på Evenes. En økning av ansatte på 500 representerer alene en økning i budsjettet på ca. 500 millioner kroner.

På listen over Arbeiderpartiets prioriteringer finner vi Helikopterstøtte til Hæren, fremskynding av langtrekkende luftvern på Ørland og Evenes, og beslutninger om fartøysanskaffelser i Sjøforsvaret før 2022.

Fremskrittspartiet har valgt ikke å gå ut til offentligheten med konkrete krav, men ønsker å øke forsvarsbudsjettet med hele 1,49 milliarder kroner, hvorav det meste skal gå til bemanning.

Etter planen skal Stortingets Utenriks- og forsvarskomite legge frem en innstilling i dag, men ifølge komiteens leder, Annikken Huitfeldt vil dette ikke være mulig.