Finsk og svensk medlemskap i Nato vil skape en helt annen dybde og dermed mulighet for NATO til å forsterke og forsvare både Nordkalotten og området rundt Østersjøen. – Men vi må ikke glemme at vi snakker om selvstendige stater med behov for separate forsvar for å ivareta nasjonale oppgaver, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Med Sverige og Finland som NATO-medlemmer vil nye muligheter oppstå. Vi må se på kartet på nytt, og vurdere hvordan vi skal løse oppgaven med å forsvare Norden på best mulig måte.

ØKT INTEGRERT SAMARBEID
Hele Norden i NATO betyr at vi for eksempel kan dele bilder av luftrommet enklere, og enklere bruke hverandres luftbaser. Til sammen vil NATO få en betraktelig større luftstyrke på flere hundre topp moderne kampfly. Dette vil åpne for økt og mer integrert samarbeid på en rekke områder, både knyttet til øving og trening og også til beredskap.

– Med finsk og svensk medlemskap i NATO kan også disse landene omfattes av NATOs planer for forsterkning. Dette vil videre styre og legge til rette for mer forpliktende samarbeid knyttet til operativ forsvarsplanlegging også direkte mellom de nordiske land, sier forsvarsministeren.

MYE BLIR LIKEVEL SOM FØR
Samtidig består de lange linjene i vår sikkerhetspolitikk, ifølge Gram. Norge vil fortsette en forutsigbar og tydelig linje i nordområdene. Vi skal fortsette å legge til rette for alliert øving og trening i Norge for å sikre at våre allierte kan komme Norge og våre naboland til unnsetning i krise og krig.

MARITIMT FOKUS
Norge vil forbli et land med et maritimt fokus. Vi vil fortsette å bidra til en stabil og forutsigbar utvikling i nord og sikre de store havområdene utenfor vår kyst. Vi vil bidra til å styrke NATO, og videreutvikle det tette båndet til USA, Storbritannia og andre allierte, ifølge Gram.

– Norsk evne til å ta imot allierte forsterkinger vil være en viktig faktor også i forsvaret av Finland og Sverige, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

SELVSTENDIGE STATER
– Samtidig må vi ikke glemme at vi fortsatt snakker om selvstendige stater med behov for separate forsvar for å ivareta nasjonale oppgaver, sier han.

 

Foto (NTB): Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.


Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.