Putins krig med våpenmakt mot Ukraina og hybridkrig mot Vesten vil ikke være over med Putins avgang som president. Det skriver tidligere utenriksredaktør og Moskva-korrespondent Kjell Dragnes i en artikkel i Norges Forsvar.

– Underlegenhetsfølelse, nedverdigelse, brustne stormakts-ambisjoner, maktsyke, historiske misforståelser og feiltolkninger av militær fremgang og egen styrke, samt svake og lite samordnede vestlige reaksjoner på grove overtramp og hybride aksjoner. Alt dette, og mer til, er de sterkeste drivkreftene bak Putins vettløse angrep på nabolandet, fra Krim og Donbass i 2014 til fullskalainvasjonen 24. februar i fjor, hevder Dragnes.

INGEN ILLUSJONER
Dragnes mener en del av dette vil følge oss i lang tid og at det har dyptgripende historiske røtter. Han har ingen illusjoner når det gjelder hvordan Russland tenker:

– I motsetning til oss i Vesten, og spesielt små vestlige land, mener Russland at militærmakt er en brukbar måter å nå sine mål på. Ukraina-krigen har også vist at i Russlands kriger tas alle midler i bruk, også ren terror mot sivilbefolkningen.

HYBRIDKRIGEN FORTSETTER
Hybridkrigen vil fortsette, spår Dragnes og viser til de mange cyberangrep, så å si daglig, på institusjoner som sykehus (!), kommuner, store og små selskaper, tjenester, spionasje, kartlegging av sårbarheter, pluss en omfattende, ofte svært subtil og slu, politisk propaganda, er en integrert del av Russlands hybride krig mot Vesten.

– Når Putin en gang går, vil ikke det løse de fundamentale problemene, fremholder Dragnes:

INGEN ENDRING
Det er nærmest sikkert at et nederlag Ukraina vil forsterke følelsene av underlegenhet og nedverdigelse blant Putins etterfølger(e). De vil trolig hovedsakelig stamme fra de samme kretser som ham, sikkerhetstjenestene som KGB (nå FSB) og det militære GRU. De tror på sin egen versjon av virkeligheten, selv om mange av dem har store formuer gjemt i det Vesten de sier de forakter.

– Den russiske befolkningen er kneblet, eller holder munn av andre grunner, skriver Kjell Dragnes.

Les hele artikkelen her.

Bildet (NTB): Kreml er det offisielle setet for den russiske presidenten. Innfeldt: Kjell Dragnes.