NATO åpnet i går nye militære hovedkvarter i seks tidligere østblokkland. Russland reagerer. De nye enhetene er i Litauen, Estland, Latvia, Polen, Bulgaria og Romania.

De nye hovedkvarterene, som NATO selv kaller dem, er ikke fullskala militærbaser, men mindre enheter som blant annet vil ha som jobb å organisere øvelser, legge planer og bistå i mobilisering av NATO-styrker ved en eventuell konfliktsituasjon. Rundt 40 personer vil bemanne hvert senter – 20 fra vertslandet og 20 fra andre NATO-land.

I løpet av et hektisk døgn har NATOs generalsekretær vært på offisielt besøk i Luxembourg, deltatt på et toppmøte med EUs forsvarsministre og åpnet seks nye NATO-anlegg under en seremoni i Litauen, skrive Aftenposten, som har intervjuet Stoltenberg.

-Når omgivelsene endrer seg fundamentalt, må også NATO endre seg fundamentalt. Vi er i gang med den største omstillingen siden den kalde krigen, sier Stoltenberg.

-NATO er sterkere fordi vi har investert mer i kollektivt forsvar gjennom å doble størrelsen på NATOs innsatsstyrker, etablere en hurtigreaksjonsstyrke, å øve mer og gjennom økt militær tilstedeværelse i Baltikum. Men alt dette kommer jo som et svar på at verden rundt oss endrer seg. Så vi er et sterkere NATO, men med større utfordringer.

Mens de nye sentrene er viktige symboler for mange tidligere østblokkland, som lenge har etterlyst større NATO-tilstedeværelse i regionen, er Russland sterkt kritisk. Landets NATO-ambassadør sier til Wall Street Journal at NATO «fyrer oppunder en kaldkrigslogikk» og at konfrontasjonen med Russland er «kunstig skapt».

Stoltenberg avviser blankt at åpningen av de nye enhetene er en provokasjon.

-Det er jeg er helt uenig i. Hele poenget er at alle NATOland må føle absolutt trygghet, det er det som gir grunnlag for dialog. Russerne må vite at de ikke vinner noen ting på konfrontasjon og utpressing, men på samarbeid. Jeg tror de vil innse dette, men når det vil skje og hvordan det vil skje, vil jeg ikke spekulere i, sier han til avisen.