Dagens Næringsliv skriver i en artikkel i morgendagens avis at forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en tilrådning har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om å si nei til anskaffelse av nye stridsvogner til Forsvaret. Nyheten slår nå ned som en bombe i forsvarskretser.

Hærens ledelse skal være i harnisk og de mange hærfolk og andre som har kjempet for at Forsvaret skal anskaffe flere stridsvogner gremmer seg.

Selve anskaffelsesprosessen er allerede godt i gang og de nødvendige beslutninger om anskaffelsen er allerede tatt. Et politisk flertall på Stortinget har gitt sitt tilsagn og regjeringen har anskaffelsen som et eget punkt i Hurdalsplattformen.

ALLEREDE DEMONSTRERT
Det står om den tyske Leopard 2A7 eller sørkoreanske K2 Black Panther. Produsentene har vært invitert til å demonstrere de aktuelle stridsvognene i Norge og det er allerede lagt ned et omfattende arbeid i anbudsprosessen.

Forsvarssjefen argumenterer med at en anskaffelse av stridsvogner innebærer store kostnader. Han vil heller prioritere bevegelighet og ildkraft.

ETTERLYSER STRATEGISKE VALG
Nylig la Forsvarets Forskningsinstitutt frem en rapport som forteller om store mangler ved norsk forsvarsplanlegging. Da forskningsdirektør Espen Skjelland presenterte rapporten sa han rett ut at nåværende langtidsplan mangler grunnleggende og nødvendige strategiske valg for hvordan vi skal innrette Forsvaret. Og at vår forsvarsplanlegging ikke er i harmoni med den virkeligheten vi lever i.

MODIG
Nå forventer forsvarsekspertene at diskusjonen om hva slags forsvarskonsept Norge er tjent med vil blusse opp igjen. At forsvarssjef Eirik Kristoffersen  ber forsvarsministeren revurdere anskaffelsen av nye stridsvogner betegnes som modig.

I artikkelen i Dagens Næringsliv viser artikkelforfatteren, Sverre Strandhagen til hvor sårbare stridsvognene har vært under krigen i Ukraina. Særlig på russisk side har flere tusen stridsvogner blitt uskadeliggjort av droner og artilleri, skriver han.

NETTVERK AV PATRULJER
I diskusjonen om stridsvogner hevder motstanderne av nye stridsvogner at Forsvaret av Finnmark best kan skje med et nettverk av patruljer spredt utover – som sammen med sensorer og satellitter kan sørge for nødvendig situasjonsforståelse.

Strandhagen viser også til at forsvarsjef Kristoffersen har vært sjef for Hæren, men at han kommer fra spesialstyrkemiljøet og åpenbart tenker mer fritt enn offiserer med panserbakgrunn. Han har sett betydningen av lette og mobile styrker. Bevegelighet og ildkraft er viktigere enn beskyttelsen stridsvogner gir, er tilnærmingen. Helikoptre kan sørge for mye bedre mobilitet.

Forsvarsjef Kristoffersen har i tillegg til å ha vært sjef for Hæren også vært sjef for Heimevernet. I hans tid er det innført nye tanker om hvordan Heimevernet skal organiseres i nord, nettopp med små, lette og mobile styrker, men da organisert under Hæren.

– SETTER ANSKAFFELSEN I SPILL
Kritikerne til forsvarssjefens utspill er nå klare på at forsvarsjefen nå setter stridsvognanskaffelsen på spill. Selv om det har vært politisk flertall for stridsvogner, skal det også noe til å ikke følge forsvarssjefens råd, mener de. Dessuten har det i flere av partiene vært stor usikkerhet om stridsvogner var det riktige valget.

UENIGHET IKKE ET NYTT FENOMEN
Det har imidlertid skjedd tidligere at forsvarsjefer har satt anskaffelser på spill. Minst to forsvarssjefer var sterkt kritiske til anskaffelsen av MTB´er  – nå kalt kystkorvetter. Men de ble ikke lyttet til. Til dette var interne lobbyister og næringsinteresser for sterke.

Men stridsvognlobbyen har ikke gitt opp kampen, skal vi tro Dagens Næringsliv. Ifølge avisen er det nærmerst startet en kampanje med siktemål å få Kristoffersen til å trekke tilbake tilrådingen.