Terrorangrepet i Paris er en kraftig påminnelse om at trusselen ikke nødvendigvis kommer rullende over russegrensen, mener Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk Utenrikspolitisk institutt.

Overfor NRK Finmark advarer Karstein Friis mot å forme et fremtidens norsk forsvar bare på å forsvare eget territorium.

– Det er sånn at trusselen ikke kommer rullende over grensen, men kommer på andre måter. Det betyr at man i en alliansesammenheng må delta for å skape sikkerhet utenfor eget territorium. Det måtte man etter 11. september i USA. Vi må fortsatt regne med at det kommer et ønske fra våre allierte om at vi skal delta internasjonalt, mener Friis.

Da den hardeste kampen mot terror pågikk i Afghanistan var det lite oppmerksomhet på forsvar av eget territorium. I forslaget til fremtidens norske forsvar, som forsvarssjefen offentliggjorde nylig, trekkes blant annet en mer spent situasjon ovenfor Russland frem, som årsak til å styrke forsvaret i Finnmark.

Friis ser ikke bort fra at terrorangrepet i Paris igjen kan snu oppmerksomheten tilbake mot terrorbekjempelse.

– Pendelen har svingt veldig langt den andre veien. Det har vært fokusert på et kollektivt forsvar i Nord og Øst-Europa. Internasjonale operasjoner er noe som fortsatt vil være en del av virkeligheten vi må forholde oss til, sier Friis.

Leder av den norske delegasjonen til Natos parlamentarikerforsamling, stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, mener det fortsatt er viktig å ha vaktsomme øyne mot øst.

– Jeg tror at endringene i det sikkerhetspolitiske bildet vil stå høyt på agendaen i våre diskusjoner om ny langtidsplan.

Halleraker levner ingen tvil om at det er behov for en oppbygging i nord.

– Vi er allerede i gang med oppbygging av forsvaret.

Neste år plasserer vi en ubåt i Ramsund. Vi går inn for nye innsatsstyrker i Heimevernet. Vi tar i bruk Porsangmoen igjen.

Halleraker mener at politikere er opptatt av å vise styrke og de opptatt av å vise lojalitet til Nato.

– De har en forventning om at vi holder vår flanke i nord i topp stand. De forventer både tillit og troverdighet, siden også vi forventer det i retur hvis vi får en trussel imot oss.

Karsten Friis er ikke i tvil om at angrepet i Paris fredag må være en viktig påminnelse om sikkerhet er mer enn å passe russegrensen.

– Sikkerhet er ikke noe som bare handler om akkurat vårt territorium. Det handler også om at det er en hel verden der ute som påvirker oss, dessverre. Vi kan ikke skille mellom forsvar hjemme og deltagelse internasjonalt, sier Friis til NRK.