Den kritiske mangelen på luftvern har vært påpekt i flere forsvarsstudier og av flere forsvarssjefer. Behovet er også reflektert i Stortingsmeldinger og proposisjoner og var langt fremme i den politiske debatt sist høst. Men hvor ble det av debatten, er trusselen forstått, og er dette bare en militær utfordring?

I dag er det høring i Stortinget. Det er forsvarsbudsjettet som diskuteres, og flere av høringsinstansene, blant andre Luftmilitært Samfund og Norges Forsvarsforening, som peker på det faktum at satsingen på mer luftvern ikke er tatt med i Hurdalsplattformen. Dette til tross for at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått inn for det. De to partiene var til og med på å sende hele den forrige regjeringens langtidsplan for Forsvaret tilbake fordi det i planen manglet vesentlige elementet, som nettopp luftvern.

Mange stiller seg spørsmålet om regjeringen Gahr Støre vil følge opp og legge luftvern inn i de fremtidige planer for utvikling av Forsvaret.

Hvis du vil vite mer om luftvern og nødvendigheten av å beskytte militære og sivile mål, kan du fortsatt melde deg på seminaret «Hvor ble det av luftvernet», som arrangeres i Gamle Logen i Oslo, torsdag 4. november kl 0900-1500.

Her er programmet: