Generalløytnant Yngve Odlo (57) overtok i går ansvaret for Forsvarets operative hovedkvarter etter Rune Jakobsen. Hovedkvarteret er det overordnede hovedkvarteret for all norsk militær virksomhet både i nasjonale og internasjonale operasjoner, i fred, krise og krig.

Generalløytnanten overtok som sjef for FOH på et krevende tidspunkt. Tre tusen utenlandske soldater skal nå sendes hjem etter at Regjeringen avlyste den planlagte vinterøvelsen «Joint Viking». Det var det muterte viruset på Østlandet som endret situasjonen.

Generalløytnant Yngve Odlo er godt kjent i Nord-Norge. Han er kavalerist og har gått gradene i Panserbataljon på Setermoen, hvor han var sjef i 2002. Senere ble han brigadesjef nord. Odlo har tidligere også vært sjef for operasjonsstaben i FOH i Bodø, før han ble sjef for Operasjonsstaben i Forsvarsstaben i Oslo i 2015.

Odlo har tidligere understreket at Forsvaret i Norge hviler på to søyler: Totalforsvaret og verneplikten. Mens mange land i NATO har problemer med å få mannskaper til å fylle strukturen, har man i Norge en kø av ungdommer som vil gjennomføre førstegangstjenesten. Det er en enorm fordel, ifølge Odlo.

Foto: Forsvaret