Regjeringen satte i dag ned et utvalg som skal vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene.

Tidligere forsvarssjef og medlem av Senterpartiet Harald Sunde er oppnevnt til leder av utvalget.

Utvalget ble varslet i Ap-Sp regjeringens politiske plattform fra Hurdal. Les mer om utvalget her.

Blant medlemmene finner vi tidligere direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Cecvilie Daae, Knut Arild Hareide fra KrF og Elisabeth Aspaker fra Høyre og tidligere statssekretær Anne Rygh Pedersen (Ap).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) viser til at det nå er 20 år siden forrige gang den sivile beredskapen sist ble gjenstand for en grunnleggende gjennomgang.

– Vi ser nye utfordringer med digitale trusler og hybride trusler. Vi opplever naturskader, uvær og andre utfordringer folk opplever i sin hverdag hvor det er behov for politi, brann eller ambulanse og da må vi se på hvordan vi skal sikre folk god beredskap over hele landet, sier Enger Mehl til TV 2.

Kommisjonen skal levere sine vurderinger i form av en NOU i juni 2023 og skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt. Kommisjonens skal gi tydelige og konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med beredskap fremover.  Mandatet omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, herunder Svalbard, og hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig, inklusiv det sivil-militære samarbeidet.

Hele landet er representert og medlemmene representerer et bredt spekter av kompetanse, fra operativ virksomheter som politi og ambulansetjenesten, departement og direktorat, kommunene, privat sektor og partene i næringslivet.

Medlemmer av utvalget:
Leder: Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker
Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg
Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal
Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo
Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger
Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo
Direktør Cecilie Daae, Oslo
Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk
Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Lillesand
Ordfører Ida Stuberg, Inderøy
Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum
Professor Odd Jarl Borch, Bodø
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, Tromsø
LO-sekretær Are Tomasgard, Lillestrøm
Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger