Samtidig med at han tiltrer som ny forsvarssjef, kommer Eirik Kristoffersen med ny bok om Forsvarets spesialkommando. I boken, som har fått tittelen «Jegerånden», tar Eirik Kristoffersen oss med på innsiden av den myteomspunnete militære styrken med svært harde opptakskrav.

Hva skal til for å bli best?

For å bli en del av FSK, må man ha den rette «jegerånden», men hva innebærer det? Hva gjør FSK for å utvikle sine soldater, både individuelt og som gruppe? Og hvordan bygger de en kultur preget av tillit og trygghet – der man både omstiller seg, tåler konflikter og tør å gjøre feil?

– Det er kulturen jeg ønsker å beskrive, en prestasjonskultur i verdensklasse, en avdelingsånd der ingenting er umulig, der intensjonsbasert ledelse, menneskene i sentrum, kreativitet, nytenkning og endring er sentrale stikkord, skriver Eirik Kristoffersen i forordet.

Boken er lettlest og bygger på en rekke konkrete hendelser – både dramatiske episoder fra krig, utfordringer under opplæring eller omstilling, og eksempler på egenskapen Kristoffersen setter høyest hos sine medarbeidere: mot til å protestere og si nei.

Boken slippes 26. august på Gyldendal. I neste nummer av magasinet Norges Forsvar presenterer Forsvarsforening en omtale av boken.

Eirik Johan Kristoffersen (f. 1969) er general og tiltrer som Norges forsvarssjef i august. I ung alder tjenestegjorde han i FN-styrken i Libanon og i Fjernoppklaringseskadronen. Det meste av karrieren har han jobbet i Forsvarets spesialkommando (FSK), der han begynte spesialjegerutdanningen i 1999 og avsluttet som sjef i 2014. Kristoffersen har også vært sjef for Heimevernet og Hæren. Han er dekorert med krigskorset med sverd for sitt lederskap under operasjoner i Afghanistan. I 2014 fikk Eirik Kristoffersen Forsvarets likestillingspris, blant annet for å ha vært en pådriver for å opprette en egen jegertropp for kvinner i FSK.

Foto: Forsvaret