I en artikkel i Dags Næringsliv i dag skriver generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth at det ikke er forsvarsministeren som er problemet når politikerne synes å flykte fra sine forpliktelser når det gjelder Forsvaret. Han skriver også at dårlige tider og migrasjon ikke er noen unnskyldning for å nedprioritere Forsvaret.

«Først brukte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deler av sitt nyttårsforedrag til å fortelle at hun ikke bare er forsvarsminister, men også medlem av Regjeringskollegiet – og at også hun må ta høyde for en negativ økonomisk utvikling når stortingsproposisjonen om Forsvaret skal fremlegges. Deretter blir hun kritisert for å ha skapt falske forventninger til finansieringen av Forsvaret», skriver Bugge Hjorth i Dagens Næringsliv.

– Til forsvarsministerens forsvar må det sies at hun gjennom de seneste år har satt Forsvaret på dagsorden. Hun har bidratt til å skape en erkjennelse av at Forsvaret er underdimensjonert og underfinansiert. Det er altså ikke ministeren som er problemet, snarere de politikere som ikke ser ut til å ta konsekvensen av at forsvarsevnen forvitrer. Blant disse er dagens regjering, med Erna Solberg i spissen, skal vi tro signalene, skriver Bugge Hjorth.

– Forsvarssjefen har skissert konsekvensen av å videreføre de finansieringsbaner som hittil har vært fulgt, og konkluderer med at hvis ikke bevilgningene økes vesentlig vil det få dramatiske følger for Forsvaret – og dermed for Norges sikkerhet.

Generalsekretæren minner i artikkelen om at den strukturen Forsvarssjefen har presenterert er en miumimumsstruktur, selv om den vil koste 180 milliarder mer over en tyveårsperiode.

– Nå sendes det ut signaler om at bildet endres med fallende oljepriser og migrasjon. Det er vanskelig å forstå, skriver Bugge Hjorth og spør: Har de sikkerhetspolitiske rammebetingelsene endret seg med økonomien? Trenger Norge et mindre forsvar med nedgangstider og migrasjon? – Snarere tvert imot. Behovet for et adekvat forsvar er like aktuelt, svarer han.