I morgen holder Stortingets Utenriks- og forsvarskomite en høring om nedleggelsen Forsvarets flystasjon på Andøya. Det foreligger to såkalte representantforslag som Stortinget nå skal ta stilling til.

Senterpartiet, KrF, Venstre og SV krever en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggelsen av flystasjonen, mens representanter fra Arbeiderpartiet i sitt forslag foreslår en oppdatert gjennomgang.

Det var Arbeiderpartiet som ved fremleggelsen av langtidsplanen for Forsvaret i november 2016 sikret at det ble flertall for Høyres og Fremskrittspartiets forslag om nedlegge Andøya flystasjon. Beslutningen skapte sterke protester i lokalmiljøet. Blant annet gikk Senterpartiet ut og krevde en helt ny gjennomgang av kostnadene forbundet med nedleggelsen.

Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser, og kommunen frykter at hver femte innbygger vil bli borte.

En rekke kommuner og fylkeskommuner vil fremlegge sine synspunkter på saken, som ført og fremst er blitt en distriktspolitisk varm potet. Lokale krefter har utarbeidet flere rapporter med sikte på å skaffe tilveie argumentasjon for at nedleggelsen hverken er økonomisk lønnsom eller militærfaglig adekvat.

I Stortingets høring vil også de mest profilerte fagforbundene legge frem sine synspunkter, mens forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ved høringens slutt vil legge frem sin forklaring på regjeringens og Forsvarets syn. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foreslo også nedleggelse av flystasjonen på Andøya i sitt militærfaglie råd (FMR) til regjeringen.

I regjeringserklæringen til den utvidete regjeringen – en regjering der også Venstre nå kommer til å delta – heter det «at man basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, vil foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes».

«En oppdatert gjennomgang» korresponderer kanskje ikke helt med det forslaget som er fremlagt av Senterpartiet, KrF, Venstre og SV, og kan være et dilemma for Venstre.

Høringen starter kl. 13.00 i Høringssal 2. Spesielt interesserte kan se direktesending på denne linken

Forsvarsdepartementet har oppprettet en egen side om saken. Den finner du her.

Foto: Forsvaret