Norske sikkerhetsfolk slår nå alarm om russiske fartøyer som spionerer på rørledninger, kabler og installasjoner på havbunnen utenfor Norge. I en artikkel i Dagens Næringslivs Magasin beskrives virksomheten.

Et team av norske sikkerhetsfolk har det siste tid blant annet fulgt med på bevegelsene til særlig ett fartøy, det russiske forskningsfartøyet «Akademik Lazarev».

Fartøyet fulgte systematisk rørledninger og kabler fra ulike norske og britiske installasjoner og ilandføringssteder.

Dagens Næringsliv forteller at Næringslivets Sikkerhetsråd, med tunge aktører som NHO, Rederiforbundet og Den Norske Krigsforsikring i ryggen, det siste året har fulgt med på det russiske forskningsfartøyets offentlig kjente bevegelser gjennom Kystverkets AIS-data.

KLASSISK KARTLEGGING
Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen kaller denne type skip som spionasjeskip: – De driver med klassisk kartlegging av sårbare punkter og industrispionasje, sier han til magasinet.

Skipene er sivile skip som opererer som forskningsskip for den russiske staten, og som blir brukt til militære formål.

– Strømforsyningskabler, olje og gass, kommunikasjonskabler. En ting er å vite at de ligger i havet, en helt annen ting er å finne ut hvor de ligger i havet, for senere å kunne ødelegge dem, eller bruke dem til sitt formål, sier tidligere hærsjef og generalmajor Odin Johannessen, som i dag leder Næringslivets sikkerhetsråd.

ENOKSEN SVARER
– En av de store utfordringene vi som en åpent, demokratisk rettsstat har, er at lovlig aktivitet kan brukes som dekke for sikkerhetstruende virksomhet som potensielt kan utfordre vår nasjonale sikkerhet på tvers av sektorer, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen til avisen i dag.

– Denne saken er et eksempel på nye sikkerhetsutfordringer som treffer på tvers av det tradisjonelle sektoransvaret. Det er en problemstilling regjeringen er opptatt av og vil gripe fatt i, skriver Enoksen i en epost til DN.

ANALYSERE TRAFIKK
– I en tid der vi snakker om sammensatte trusler, vil et brudd på en kommunikasjonskabel være dramatisk. Internett er jo i havets bunn, ikke i luften rundt oss, sier Odin Johannessen. Hva om noen har plassert ting på disse kablene som gjør at kommunikasjon som går gjennom dem kan sendes til en tredjepart uten at man vet om det og hentes ut og analyseres der, spør han.

Ifølge den norske E-tjenesten passerer 97 prosent av verdens nettrafikk gjennom undersjøiske kabler. Et stort sammenbrudd i det undersjøiske kabelnettet vil få følger for vitale samfunnsfunksjoner og vanskeliggjøre internasjonal samhandling», skriver E-tjenesten i sin ugraderte trusselvurdering.

En annen ting er at etterretningstjenester gjennom kan få mulighet til å overvåke kommunikasjon i sanntid, ved å dykke ned i havbunnen. Vestlige etterretningstjenester har allerede skaffet seg slik tilgang til undersjøiske kabler, ifølge Edward Snowden.

RUSSISK MILITÆR ENHET
Militærenhet 40056, eller GUGI (Hoveddirektoratet for dypvannsforskning), bekymrer Norge og andre NATO-land. Dette er en russisk enhet som driver «undervannsundersøkelser og dyphavsrekognosering over store geografiske områder, med hovedvekt på det atlantiske».

Nato mener Russland utvikler offensive kapasiteter for undersjøiske installasjoner. «Russlands økende satsing på undervannskapasiteter er i ferd med å bli en alvorlig trussel mot undersjøiske kabler og undervannssystemer», skriver den norske E-tjenesten i sin aller siste, ugraderte trusselvurdering Fokus 2021.

FØRE SKIP UTEN LOS
247 russiske statsborgere har de siste ti årene fått rett til å føre skip uten los i norsk farvann, viser tall DN har innhentet fra Kystverket. Ved å skaffe seg et såkalt farledsbevis kan utenlandske sjøfolk i praksis bevege seg fritt i norsk farvann.

DN har innhentet opplysninger som viser at Russiske sjøfolk topper statistikken med klar margin.

– Å ha mange russere som kan kysten vår inn og ut, i tilfelle en krise og krig, er selvfølgelig en fordel for dem. Man trenger ikke doktorgrad for å skjønne det, sier Karsten Friis, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Nupi til magasinet.

«SPIONMANI OG SVARTMALING»
– Etter våre observasjoner har ikke Dagens Næringsliv publisert en eneste objektiv sak om Russland de siste årene og fortsetter stadig å lete etter det negative, med sikte på å svartmale landet vårt.

– Vi oppfatter deres nye «sak» som et uttrykk for en «bestilt», primitiv spionmani som ødelegger bilaterale forhold, skriver Russlands ambassade i Oslo i en epost til DN i en kommentar til anklagene om russisk kartleggingsvirksomhet.

Med abonnement på Dagens Næringsliv kan du lese hele artikkelen her.

Bildet: Faksimile fra artikkelen i DNMagasinet. Her vises mønsteret for seilingen til det russiske forskningsfartøyet «Akademik Lazarev».