Tidligere flaggkommandør og forsvarsekspert Jacob Børresen går sterkt i rette med nettstedet aldrimer.no og andre som angriper forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet for ikke å ha offentliggjort Forsvarets forskningsinstitutts rapport om Heimevernet.

Børresen mener saken er grundig misforstått, og at flere aktører har konspirert rundt saken. Rapporten, som ble bestilt av sjefen for Heimevernet, skal ha konkludert med at Heimevernet trengte minst 52.000 soldater for å fylle oppgavene, ikke det antallet regjeringen har lagt opp til.

– Fortellingene rundt denne rapporten er bare sludder. Årsaken er at museumsvokterne i HV-lobbyen med nebb og klør forsøker å hindre flere reduksjoner, sier Jacob Børresen til aldrimer.no.

Å fremstille saken som om forsvarsministeren ikke ønsket at behovet for HV-soldater skulle bli offentlig, er også sludder i følge eksperten.

Fra departementet har det vært hevdet at å offentliggjøre rapporten nå er svært dårlig timing all den stund dert samtidig pågår en utredning om innretning av landmakten – HV og Hæren – sett under ett.

børresen_400

– Fortellingene rundt dette er sludder, sier Jacob Børrresen

– Beslutningen om å utsette HV-studien ble, såvidt jeg vet, for øvrig fattet i Forsvarets forskningsforum, helt i tråd med dette organets oppgaver og funksjon. Begrunnelsen skal visstnok ha vært at det ikke ble ansett som hensiktsmessig å fullføre en HV-studie, før konklusjonene i Landmaktstudien forelå. Det er jo her premissene skal legges for det framtidige HVs rolle og funksjon. Å starte med en HV-studie før Landmaktstudien foreligger blir jo derfor som å sette kjerra foran hesten, sier Børresen.

Flere politikere har slått politisk mynt på saken:

– Det føyer seg inn i et mønster der det fremstår som om Forsvarsdepartementet ønsker å utsette en reell debatt om fremtidens landmakt i Norge til etter valget, sier Venstres Per Elvestuen. Også gruppen Styrk Heimevernet og Senterpartiets Liv Signe Navarsete har gitt uttrykk for lignende.

– Slik bildet er, kan man lett tenke at dette går inn i et hemmelighold der man ikke vil ha andre fakta enn det regjeringen ønsker, sier Navarsete.

Jacob Børresen tolker derimot poenget med timing på en helt annen måte. Timingen trenger slett ikke dreie seg om politikk. Derimot er det simpelthen slik, mener han, at man bør vente med å klarlegge HVs styrkebehov til etter landmaktutredningen.

Sjak Haaheim, en av initiativtakerne i gruppen Styrk Heimevernet, er ikke enig med Børresen. Haaheim mener i likhet med Venstre og Senterpartiet at det «i hvert fall ikke virker usannsynlig» at rapporten ble stoppet fordi konklusjonene politisk sett ikke passet. Han er lite begeistret for den omtalen han og andre HV-engasjerte får.

Saken har vært omtalt på nettstedet aldrimer.no flere ganger i sommer.

I en artikkel forfattet av redaktør Kjetil Stormark heter det blant annet at lederen for Forsvarets forskningsforunm, generalmajor Odd-Harald Hagen fra Forsvarsdepartementet, skal ha bestemt at strukturanalysen av Heimevernet «ikke skulle få se offentlighetens lys før etter stortingsvalget fordi rapporten inneholder tall og konklusjoner som kan gi regjeringen trøbbel i stortingsvalget».

Bilde øverst: Forsvaret