Forsvaret er nå i sluttforhandlinger om kontroll over den nedlagte marinebasen Olavsvern. Avhendingen av basen er blitt betegnet som en av Forsvarets største tabber, selv om det også var en rekke gode grunner til at anlegget ble solgt. Mange er nå spent på hvilken pris Forsvaret må betale for igjen å kunne anvende basen.

Etterhvert som den sikkerhetspolitiske situasjon har endret seg er det stadig blitt mer åpenbart at Forsvaret har behov for å kunne utnytte det 25.000 kvadratmeter store bombesikre fjellanlegget med tørrdokk for ubåter i Ramsø i Tromsø.

I en periode etter salget huset anlegget et Murmansk-registrert russisk seismikkselskap. Også dette er blitt betegnet som mer enn uheldig.

Olavsvern ble nedlagt som marinebase i 2009. I august 2013 ble anlegget solgt til Gunnar Wilhelmsens Triko AS og samarbeidspartnerne i Olavsvern Group AS for 38,1 millioner kroner. NATO skal ha brukt nærmere 4 milliarder kroner på den hemmelige ubåtbasen, som i hovedsak var bygget for å støtte sjøforsvarets undervanns- og missiltorpedobåter.

WilNor Governmental Services (WilNor), som har til oppgave å støtte Forsvaret med lagring av militært materiell og logistikk har fra før en opsjonsavtale med dagens eiere av Olavsvern som gir WilNor rett på å kjøpe to tredeler av selskapet.

Nå melder avisen Nordlys at Forsvaret og WilNor er i sluttforhandlinger om bruken av Olavsvern. Når leieavtalen er i boks utløses opsjonsavtalen og dagens eiere kjøpes ut.

Hva WilNor må betale for å overta kontrollen i selskapet som eier basen, og hva Forsvaret må betale for å kunne benytte seg av anlegget, er ikke klarelagt. Det siste er nettopp det det nå forhandles om. Selgere er nok interessert i få realisert en avtale så raskt som mulig tatt i betraktning de betydelige vedlikeholdskostnadene som knytter seg til bare å eie basen.