– Jeg er veldig glad for å være i gang. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er helt sentral for samfunnets evne til å håndtere cyberangrep og for forebyggende sikkerhetsarbeid i stort. Samfunnsutviklingen fører hele tiden med seg nye utfordringer, som vi skal håndtere på en god måte, sier Nystrøm.

Nystrøm kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten. Hun har erfaring fra komplekse virksomheter med sentrale samfunnsoppdrag. Nystrøm har lang erfaring innen digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike lederroller, både i privat og offentlig sektor.

Sofie Nystrøm er født 7. januar 1978, og utdannet Master of Science i 2002 ved Purdue University i USA. Hun jobbet som prosjektleder og forsker i Senter for informasjonssikring fra 2002 til 2004. Fra 2004 var hun ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sjef for NorCERT. Fra 2006 jobbet hun i Symantec som direktør for informasjonssikkerhetstjenester. Fra 2008 var hun Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 var hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.