Forsvaret satser sterkere på å vinne tillit og støtte i befolkningen på sosiale medier og internett. I Afghanistan har norske soldater forsøkt å vinne krigen ved hjelp av psykologisk krigføring.

– Informasjonskrigføring inngår i NATOs planer og doktriner. Norge følger disse doktrinene, sier Forsvarets talsmann, major Vegard Finberg, til Aftenposten.

Storbritannia etablerer nå en egen brigade på 1.500 soldater som skal bekjempe fienden uten å løsne skudd. Tastatur er våpenet og motstanderen kan være alt fra nett-troll til IS og Taliban.

– Vi kan ikke sammenligne oss med det britene gjør. Selv om det norske forsvaret har folk som jobber med kommunikasjon på alle områder og har stillinger i operative avdelinger med dette som arbeidsområde, så er det i en helt annen målestokk, sier Finberg.

I overkant av 100 personer er ansatt i Forsvarets mediesenter, Forsvarets avdelinger og Forsvarsdepartementet for å jobbe med informasjonsarbeid. De kan alle bli involvert i det som kalles informasjonsoperasjoner.

Etterretningsbataljonen organiserer psykologiske operasjoner. I Afghanistan har norske team i flere år bidratt til psykologisk krigføring (psyops) for å påvirke afghanere. Forsvarets Høgskole tilbyr også kurs innen dette feltet. Lederen av mediegruppen ved utdanningsinstitusjonen, kommandørkaptein Per Christian Gundersen, sier at psyops og informasjonsoperasjoner har som mål å knekke viljen til videre kamp hos motstanderne og deres støttespillere.