Nå viser det seg at ikke bare kystvaktskipene, men også det høyteknologiske norske spionskipet Marjata blir vedlikeholdt og har fått levert sine motorer fra Bergen Engines.

Da det ble kjent at russiske interesser har kjøpt verkstedet Bergen Engines vakte det stor bestyrtelse på Stortinget. Arbeiderpartiets Jette Christensen fant det nødvendig å stille forsvarsminister Frank Bakke-Jensen spørsmål om det finnes en strategisk plan for å hindre at kompetanse om norske fartøyer og produksjon og vedlikehold kommer i fremmede makters hender.

– Hvis en slik plan finnes, er den åpenbart ikke særlig treffsikker, var hennes kommentar.

SER PÅ SAKEN
I går kveld tok Dagsnytt 18 opp saken og forsvarsminister Bakke-Jensen kunne bekrefte at Forsvarsdepartementet nå ser på saken.

– Vi gjør de vurderingene som skal gjøres, sa han i gårsdagens sending. Vi skal se om saken faller inn under sikkerhetsloven, var statsrådens kommentar.

Spørsmålet er imidlerid hvorfor dette kommer nå, etter at statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet har opplyst at salget av fabrikken er en sak mellom to kommersielle aktører og «ikke er noe departementet skal eller bør blande seg inn i».

Her er det tydelig at noe ikke stemmer, noe også Jette Christensen peker på:

– Jeg er usikker på om det finnes en plan for dette, og jeg blir ikke beroliget etter uttalelsen fra Næringsdepartementet, sier Christensen i Dagsnytt 18-sendingen.

MER ALVORLIG
Nå viser det seg altså at saken er enda mer alvorlig enn tidligere antatt, i og med at Forsvarets spionskip Marjata også  har fått levert motorer og vedlikehold fra Bergen Engines.

Det var for noen dager siden at det ble klart at Bergen Egines var kjøpt opp av det russisk-kontrollerte TMH International. Gjennom oppkjøpet vil ikke kjøperne bare få kontroll over selve virksomheten, men også serviceorganisasjonen som står for vedlikehold og leveranse av reservedeler til flere av de norske kystvaktskipene.

Ståle Ulriksen, som er forsker innen forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, sa til Bergens Tidende at hårene reiste seg på ryggen da han leste om salget. Han mener teknologien bak motorene vil være interessant for den russiske marinen, som sliter med å bygge sine egne motorer til halvferdige militærskip ved verft i Russland.

DEN RUSSISKE STATEN
I saken, som opprinnelig ble presentert i Bergens Tidende, opplyses det at Kjøperen, THM International AG, er registrert i Sveits og eid av russiske Transmashholding JSC som er det største jernbaneselskapet i Russland. Blant deres største kunder har vært den russiske staten.

Spørsmålet nå er hvilke lovhjemler regjeringen kan ta i bruk for å hindre oppkjøp, eller redusere eventuelle skader, ved et oppkjøp av Bergen Engines.

SIKKERHETSLOVEN?
Det interessante er at oppkjøpet kanskje ikke faller inn under sikkerhetsloven, som omhandler viktig nasjonal infrastruktur.

Direktør Frode Skaarnes ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, sa igår tkil Dagsnytt 18 – på generelt grunnlag – at strategiske investeringer og oppkjøp vil kunne representere en betydelig nasjonal risiko, uavhengig av om investeringene og oppkjøpene er omfattet av sikkerhetsloven eller ikke.

RUSSISKE OLIGARKER
Eier­strukturen i Transmashholding er kartlagt. 20 prosent av selskapet eies av den franske jernbanegiganten Alstom, mens cirka 80 prosent er fordelt på russiske aksjonærer, blant disse russiske oligarker med nær tilknytning til president Vladimir Putin.

Foto: Forsvaret