Hvis du skulle møte kvinner og menn iført uniform på din arbeidsplass i løpet av dagen i dag, så frykt ikke. Det er Heimevernet som gjennomfører den såkalte «uniform på jobben dagen».

For første gang i historien får soldater i Heimevernet anledning til å ta på seg uniformen og bruke den i sin sivile jobb. Ideen kommer opprinnelig fra England, der reservister en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb.

– Ideen har ligget på skrivebordet en stund også her i Norge, men vi synes at det i forbindelse med at HV er 75 år til neste år, så ville en god start på jubileet være å arrangere «uniform på jobben-dagen» også i Norge. Vi ser for oss at dette blir en årlig hendelse, sier sjefen for HV, generalmajor Elisabeth Michelsen.

– Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for både HV og Forsvaret. Heimevernet ønsker å være synlig i lokalsamfunnet. Vi vil vise fram at vi er 40 000 soldater og befal spredt over hele landet, og at vi tilhører alle samfunnslag og alle yrkesgrupper, sier generalmajor Michelsen.

De 40.000 soldatene som utgjør HV, er i det daglige sivile – med den felles bakgrunnen at de har gjennomført førstegangstjenesten.

– Jeg vil at soldatene i Heimevernet skal bære sin uniform med stolthet, og håper dagen vil vise kollegaer, venner, familie og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen. Og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen man gjør som HV-soldat. Synlighet og anerkjennelse er viktig, fastslår Michelsen.