Generalløytnant og tidligere sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen går nå inn som daglig leder i det nystartede selskapet Nestor Norge.

Nestor Norge er et bemannings- og rekrutteringsselskap som skal formidle kompetente pensjonerte offiserer, befal og spesialister og annet uniformert personell til et bredt spekter av stillinger og funksjoner for virksomheter i privat og offentlig sektor.

Selskapet har sitt hovedsete i Trondheim, men Jakobsen som er fra Grimstad vil ha sin base sør i landet.

– Personell med bakgrunn fra Forsvaret har verdifull kompetanse og erfaring. Etter sin aktive tjeneste kan de komme til svært god nytte for virksomheter i privat og offentlig sektor, skriver selskapet på sine nettsider.