Sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, er utnevnt til Norges Etterretningssjef. Han etterfølger Morten Haga Lunde som nå går av for pensjon.

Som Etterretningssjef får Stensønes Forsvarets nest høyeste rang etter forsvarssjefen og utnevnes til viseadmiral.

Stensønes har vært sjef for Sjøforsvaret siden 2017. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1987 og har ti års operativ tjeneste på MTB. Han har gjennomført langkurs i den tyske marine, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høyskoles sjefskurs.

Stensønes tjenestegjorde som stabssjef og nestkommanderende i Sjøforsvaret fra 2014 til han ble utnevnt til sjef for Sjøforsvaret. Før dette satt han tre år i ledelsen av Kysteskadren. Han har videre vært militærassistent til generalinspektøren for Sjøforsvaret, og har bakgrunn fra elektronisk krigføring i Sjøforsvaret.