Daværende forsvarssjef Sigurd Frisvold var uenig i at Norge skulle anskaffe helikoptre av typen NH90. Overfor Aftenposten hevder han at det var et sterkt politisk press for å velge denne type helikopter. Tidligere generalinspektør for Luftforsvaret, generalløytnant Thomas Colin Archer er av samme oppfatning som Frisvold. Han hevder at Luftforsvaret primært ønsket en amerikansk løsning.

Uttalelsene skal ha provosert tidligere forsvarsminister Bjørn Tore Godal som har tatt kontakt med Aftenposten og avvist at det var noe politisk press. Han understreker samtidig at et ønske fra Luftforsvaret om kjøp av amerikansk helikopter var fullstendig ukjent for ham.

– Hadde vi hørt et pip fra Luftforsvaret om at de ønsket et annet helikopter, ville vi satt bremsene på, sier Godal til avisen.

Bjørn Tore Godal var forsvarsminister og Sigurd Frisvold var
forsvarssjef da Norge besluttet å bestille 14 helikoptre av typen NH90.

Også Aftenpostens kilder i departmenetet er klar på at politisk press var medvirkende til at Norge valgte skandalehelikoptret NH90.

Overfor Aftenposten bekrefter blant andre offiser og helikopterflyger Kjell H. Martinsen – som deltok i prosessen i et eget helikopterutvalg – at utvalget vurderte flere typer helikoptre og falt ned på det amerikanske Seahawk til Marinen og Kystvakten og Black Hawk til Hæren.

Av 14 NH90-helikoptre som skulle vært levert i 2008, var kun ett tilgjengelig i 2017. Da det første NH90-helikopteret skulle leveres, oppdaget Forsvaret over 800 avvik.

Tilsammen er åtte helikoptre levert, men seks av dem kan kun brukes til trening. For øyeblikket ser det ut til at resten av helikoptrene kan være klare i 2020, 14 år forsinket.

I dag produserer helikoptrene så få flytimer at Forsvaret hadde måttet bestilt fire-fem ganger så mange NH90 for å oppfylle forventningene fra 2001. Dette kom frem i den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Riksrevisjonen har lagt en stor del av skylden på den utenlandske leverandøren av flyene, men retter samtidig betydelig refs mot Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

– Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sa riksrevisor Per-Kristian Foss da Riksrevisjonen la frem sin rapport om NH90 i oktober ifjor.

Foto: Forsvaret