– Vi står ovenfor den største trusselen mot vår sikkerhet i en generasjon. Dette er ikke tidspunktet for å stille spørsmål ved verdien i vennskapet mellom Europa og USA, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i en kronikk i den engelske avisen The Guardian.

Et amerikansk eller europeisk sololøp i sikkerhetspolitikken ikke er et alternativ, mener NATO-leder Jens Stoltenberg. Han advarer mot splittelse i samarbeidet.

USAs kommende president Donald Trump nevnes ikke direkte i artikklen, men han advarer USA mot å distansere seg fra Europa.

Stoltenberg påpeker at den eneste gangen NATO-traktatens artikkel 5, om at et angrep på ett medlem er et angrep på alle er blitt brukt, var etter terrorangrepene i USA 11. september 2001.

Trump skapte bekymring da han i valgkampen antydet at det ikke var sikkert USA ville hjelpe en NATO-alliert som ikke var med å betale for sin andel. Det bidro til tvil om det kollektive forsvaret i alliansen.

NATO tok styring i Afghanistan. Hundretusener av europeiske soldater har tjenestegjort i landet. Mer enn 1000 soldater har betalt den ultimate pris i en operasjon som var en direkte respons på et angrep mot USA, skriver han.

– De siste årene har vi sett en kraftig forverring av vår sikkerhet, med et mer aggressivt Russland og uro i Nord-Afrika og Midtøsten. NATO-allierte har respondert sammen, skriver Stoltenberg, og etterlyser et sterkt amerikansk lederskap.

Generalsekretæren i NATO skriver samtidig at Europa må betale mer til alliansen, et krav Trump stilte i sin valgkamp. USA står i dag for 70 prosent av NATOs utgifter.

– Det er så lett å ta den friheten, sikkerheten og veksten vi nyter godt av for gitt. I disse vanskelige tidene trenger vi sterkt amerikansk lederskap og et Europa som tar sin del av byrden. Men først og fremst må vi anerkjenne verdien av et partnerskap mellom Europa og Amerika, skriver Stoltenberg.