Regjeringen presenterte i dag stortingsmeldingen for Nansen-programmet, som gir en oversikt over den norske støtten til Ukraina de kommende år.

For et år siden vedtok regjeringen en støttepakke til Ukraina, det såkalte Nansen-programmet. Gjennom programmet gir Norge Ukraina militær og sivil støtte på 75 milliarder kroner fordelt over fem år.

Det er fire år igjen av Nansen-hjelpen og i går vedtok EU sin støttepakke til Ukraina, som også vil gå over fire år.

– Her mener jeg at Nansen-hjelpen har bidratt til at det også tenkes langsiktig andre steder, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen i dag.

RETNINGSLINJER
Støtten skal ikke vedtas hvert år, men den skal diskuteres og tilpasses, basert på de retningslinjer som er trukket opp i stortingsmeldingen.

Innretningen er en kombinasjon av militær og sivile støtte.

MILITÆRT OG SIVILT
– Norske bidrag går til både luftvernmissiler og lærerlønninger, og bidragene har betydning både for Ukrainas forsvarskamp og for ukrainernes hverdagsliv. Vår støtte er langsiktig og har enstemmig oppslutning på Stortinget, sier statsminister Gahr Støre.

Dette er de viktigste områdene for norsk støtte er:

  • Bred militær støtte langs flere spor for å støtte Ukrainas forsvarskamp. Luftvern og artilleriammunisjon har lenge vært høyt prioritet fra ukrainsk side og noe Norge har bidratt med. Norge leder utviklingen av den ukrainske marinen sammen med Storbritannia.
  • Omfattende sivil støtte til drift av staten og kritiske samfunnsfunksjoner som energi, atomsikkerhet og helse, slik at samfunnet kan holde hjulene i gang til tross for pågående russiske angrep.
  • Akutt humanitær bistand til ukrainere i nød. 14,6 millioner mennesker er i nød.

Her finner du en oversikt over norsk støtte til Ukraina og nabolandene. Denne siden oppdateres kontinuerlig av regjeringen.

Målsetningene i Nansen-programmet er oppsummert i meldingen, som du finner her.

MILITÆR STØTTE
Under pressekonferansen trakk Gahr Støre opp noen eksempler på hva som er gitt i form av militær støtte.

På det militære området hjelper Norge nå Ukraina med å forsvare seg mot russiske, militære angrep.

– Norsk luftvern hindrer at russiske missiler treffer boligområder – og norsk luftvern redder liv. Jeg har sett det i aksjon, jeg har besøkt de unge operatørene av NASAMS i utkanten av Kiev, sett hvordan det virker og at det faktisk resultarer i at død, ødeleggelser og fortvilelse blir forhindret, sa statsministeren.

Artilleri, stridsvogner, pansrete kjøretøy, mineryddingsutstyr er andre eksempler, foruten F-16-fly som Norge også er åpne for å donere. Støre trakk også frem tiltak for å øke produksjonskapasiteten av artilleriammunisjon ved Nammo.

NAMMO
Det som er gjort er at regjeringen har plassert større kontrakter hos Nammo, eksempelvis på en bestilling på 1,5 milliarder kroner for et drøyt år siden. Norge deltar i et felles nordisk ammunisjonsprosjekt. I tillegg deltar Norge i det europeiske prosjektet ASAP, og for et par uker siden varslet regjeringen om at opptil to milliarder kroner vil bidra til å øke produksjonskapasiteten i den norske forsvarsindustrien.

Sivilt bidra Norge gjennom verdensbanken til drift av et samfunn som trenger helse, utdanning, boliger, veier, energi og i det hele tatt holde samfunnsmaskineriet i gang i Ukraina.

– Fleksibiliteten i Nansen-hjelpen gjorde at Norge var i stand til å komme med midler tidlig nå i 2024, sa statsminister Støre.

BREDT ENGASJEMENT
Støre berømmet de ulike organisasjoner som engasjerer seg på det humanitære området, som Norsk folkehjelp, som rydder miner, slik at folk tryggere kan reise tilbake til frigjorte områder. Også Røde Kors´ 21 mobile helseteam ble trukket frem som eksempel fra statsministerens side.

Bildet: Statsminister Jonas Gahr Støre legger frem stortingsmeldingen om Nansen-programmet for Ukraina. Foto: Javad Parsa / NTB