Forsvarskommisjonens anbefaling gir et kraftfullt svar på utfordringene Forsvaret står overfor. Forsvarssjefen fulgte opp med samme budskap. Etter å ha sett de politiske partiers alternative budsjetter, så er det relativt marginale endringer som foreslås. Dette signaliserer på ingen måte en kursendring for Forsvaret.

Det er generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening som skriver dette i Forsvarsforeningens magasin Norges Forsvar. Han hadde – som mange andre – forventet at politikerne hadde fulgt opp Forsvarskommisjonens varselrop om Forsvarets vanskelige situasjon allerede i neste års budsjett.

BETYDELIG UNDERFINANSIERT
– Dagens forsvar lider allerede under en betydelig underfinansiering, særlig på driftssiden, og det er stort etterslep av vedlikehold og beholdninger på lager, ­spesielt ammunisjon, skriver generalsekretæren.

30 MILLIARDER NÅ
Hamre minner om Forsvarskommisjonens anbefaling om et umiddelbart løft på 30 milliarder kroner, deretter ytterligere 40 milliarder kroner hvert år de neste ti år.

– Ingenting av dette gjenspeiles i budsjettforhandlingene for neste år, skriver Hamre.

UBALANSEN
– Det viktige – er imidlertid at politikerne ikke fristes til å vedta en høyere ambisjon eller struktur enn de klarer å finansiere over tid og viser til den vedvarende ubalansen mellom hva Stortinget vedtar som (1) ambisjon for Forsvaret – altså hvor godt det skal være og hvilke aktiviteter og operasjoner det skal bedrive, (2) struktur – hvordan ­Forsvarets skal se ut med avdelinger, lokalisering, bemanning og utrustning, og (3) økonomi, altså finansiering av vedtatt ambisjonsnivå og struktur.

Les hele artikkelen til Hamre her.

Foto: Shutterstock/Christian Bugge Hjorth