Stortingsflertallet vil vedta at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid så snart den foreligger, slik Venstre har foreslått. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, er likevel bekymret.

Igår leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om offentliggjørelse av forsvarssjefens landmaktstudie. Et flertall i komiteen går imot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig.

– Det er åpenbart at vi må ha åpenhet om så viktige spørsmål som Norges forsvarsevne og vår sikkerhetspolitikk, og jeg er glad for at stortingsflertallet har sluttet seg til vårt forslag, sier Venstres Ola Elvestuen.

Generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening er likevel bekymret:

– Vi har jo ingen garanti for at landmaktutreningen blir ferdig før sommeren, slik det var planlagt, og da er vi jo like langt, sier han. Vedtaket i komiteen sier ikke mer enn at forsvarssjefens landmaktutredning skal offentliggjøres så snart den er ferdig. Poenget må imidlertid være at offentligheten får rikelig anledning til å diskutere det viktige spørsmålet om Hæren og Heimevernet – i stedet for at studien legges rett inn som en premiss i statsbudsjettet for 2018, slik regjeringen  la opp til.  Norges Forsvarsforening har ved flere anledninger hevdet at landmaktutredningen må legges ut i sin helhet når den er klar før sommeren.

– Med våre øyne ville det vært en fordel med en debatt om organisering og finansiering av hær og HV i forbindelse med stortingsvalget til høsten, sier han.

Elisabeth Vik Aspaker (H) har vært vært saksordfører for Venstres representantforslag i komiteen. Hun mener opposisjonen slår inn åpne dører, og sier forslaget allerede er imøtekommet:

– Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier hun til VG og viser til at det allerede er holdt tre orienteringsmøter om landmaktprosjektet i Forsvarsdepartementet og at det er planlagt et nytt møte om status før sommeren.

– Det som gjenstår da, er regjeringens sluttvurdering som vil komme i statsbudsjettet, sier hun.

– Noen prøver å spinne en historie om at Heimevernet skal innlemmes i Hæren, men det er allerede avklart at det ikke kommere en slik anbefaling fra prosjektgruppen, påpeker Aspaker. Ola Elvestuen mener uansett at umiddelbar offentliggjørelse av landmaktstudien er viktig for å sikre en offentlig debatt om det han ser på som et avgjørende forsvarspolitisk spørsmål i forkant avhøstens valg.

I dag hadde Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv en kommentar der han beskriver hovedlinjene i diskusjonen rundt landmakten. Det ene er manøverkonseptet som innebærer anskaffelse av blant annet stridsvogner. Det andre, det såkalte utvekslingskonseptet, krever våpen Norge ikke ha i dag, som langtrekkende missiler. Utvalget har lansert tanken om en kombinasjon av de to konseptene. Hvilken løsning man velger har å gjøre med hvordan Forsvaret skal bygges opp i årene som kommer.

– Norge er helt avhengig av Nato-hjelp uansett i hvilken retning landforsvaret legges opp, sier landmaktutredningens leder, brigader Brandvik.

Foto: Forsvaret