Finansieringen er aller viktigst. Vi må ikke igjen komme i en situasjon der det ikke blir nok penger til den strukturen Stortinget vedtar, med de konsekvenser det vil få, sa generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening under høringen om Forsvaret i Stortinget i dag. – Stortinget må bli enig om de store trekkene og forplikte seg økonomisk, fortsatte han.

Videre må vi få pengene på bordet allerede i 2017, sa Bugge Hjorth, som poengterte at det ville være særdeles lite tillitsskapende hvis ikke regjeroingen la opp til en vesentlig økning allerede da.

Han sa videre at det er en svakhet i langtidplanen at Hæren ikke var utredet, men at Forsvarsforeningen ser positivt på at dette vil skje bredt i 2017.

Se generalsekretærens innlegg her

Til spørsmålet om hvorfor ikke Forsvaret må drive med distriktspolitikk sa Bugge Hjorth at det må være militærfaglige kriterier som først og fremst må ligge til grunn.

På spørsmålet om en reduksjon av Heimevernet sa generalsekretæren at det vil være uklokt å redusere HV allerede nå – før landmaktsstudien foreligger.

Visepresidenten i Norges Forsvarsforening, Oddbjørn Sve, utdypet Forsvarsforeningens syn på Heimevernet. Vår evne til vakthold, sikring, overvåking, støtte til Politiet og bidrag til mottak av allierte styrker gjør det nødvendig med en styrke på 42-45.000.

Last ned forenings høringnotat her