Det er etter mitt skjønn et strategisk feilgrep at vi ikke satser på flere enn fire ubåter. Særlig nå, med Finland og Sverige i Nato. Det er pensjonert flaggkommandør, lokalpolitiker og samfunnsdebattant Jacob Børresen som sier dette til Norges Forsvarsforening. Han mener vi får altfor lite igjen i form av tilstedeværelse og kampkraft ved bare å bestille fire.

– Det ligger en opsjon på ytterligere fire ubåter i kontrakten. Regjeringen burde ta til alvorlig overveielse å utvide antallet, sier Børresen.

Jacob Børresen er kjent for sin kunnskap og sitt engasjement når det gjelder utviklingen av vår forsvarsstruktur, som igjen er i støpeskjeen. Til våren blir det lagt frem flere viktige innstillinger som skal danne grunnlaget for videre beslutninger om vårt Forsvaret de neste 20-30 år.

HAR ADVART
Børresen ved flere anledninger advart mot å bestille for få undervannsbåter til Forsvaret. Nå får han støtte av orlogskaptein Tor Ivar Strømmen som er forsker på sjømaktteori ved Sjøkrigsskolen. I en artikkel i Forsvarets Forum sier forskeren at fem ubåter er et absolutt minimum. Han mener seks til åtte er et mer fornuftig tall.

Ina Holst-Pedersen Kvam, som forsker på det russiske forsvaret, mener at fire ubåter vil utfordre Marinens evne til å opprettholde kritisk nøkkelkompetanse i undervannskrigføring i tiårene fremover.

– På grunn av vedlikeholds- og mannskapssykluser vil man med fire ubåter generelt sett klare å ha én, eller en og halv ubåt, operativ til enhver tid, sier Kvam til Forsvarets forum.

IKKE REALISTISK
Til Norges Forsvarsforening sier Jacob Børresen at det ikke er noe i Marinens overflatestruktur vi realistisk kan kompensere for redusert antall ubåter. Det kunne kanskje hjulpet om vi hadde økt antall P-8, men i så fall må 333sq tilbake til Andenes for å få plass.

– Det er egentlig ikke noe som kan gi Det norske Forsvaret avskrekkende kapasitet på samme måte som ubåten. Det er derfor, etter mitt skjønn, et strategisk feilgrep at vi ikke satser mer på ubåter til Forsvaret, særlig nå, med Finland og Sverige i NATO, noe som vil bidra til å redusere trusselen mot Norge fra fiendtlige bakkestyrker, og vil gi Norge et relativt større ansvar for forsvaret til sjøs i Norskehavet og Barentshavet i det nye integrerte NATO-forsvaret av alliansens nordflanke, sier Børresen.

LITE IGJEN FOR INVESTERINGEN
Hovedpoenget er ifølge Børresen at med bare fire ubåter får vi uforholdsmessig lite igjen for investeringen i ubåter i form av tilstedeværelse og kampkraft, enn om vi hadde kjøpt seks, som er hans foretrukne antall.

– Men fem er også svært mye bedre enn fire, sier Børresen.

Børresen tror at uansett, så er det en nødvendig forutsetning for å få maksimalt ut av ubåtinvesteringen at vi får to besetninger til hver båt, men bare én til den ubåten som til enhver tid vil være inne til vedlikehold. Dvs. Med fire ubåter minimum sju besetninger, til fem, minimum ni, osv., sier Børresen.