Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kommenterer hvordan Russland, Afghanistan, Mali, andre engasjementer og utviklingen i Arktis er med på å forme Norges fremtidige forsvarsstrategi. Intervjuet med Bruun-Hanssen i Defence News finner du på våre Facebook-sider som du også bør følge.