Det går nesten ikke an å være nærmere NATO enn det Sverige er uten å være medlem, påpekte Jens Stoltenberg under sitt første besøk i Stockholm som generalsekretær. Men forholdet mellom Sverige og forsvarsalliansen både kan og bør bli enda tettere, sier NATO-sjefen.

– Sverige er ett av de landene som har det tetteste forholdet til NATO, sa Stoltenberg på en felles pressekonferanse med de nordiske forsvarsministrene.

En meningsmåling tidligere i høst viste for første gang flertall for NATO-medlemskap i Sverige, men forsvarsminister Peter Hultqvist gjentok regjeringens holdning om at det ikke er nødvendig.

– Vi handler ut ifra en strategi som er fastsatt i Riksdagen, med alliansefrihet som grunnlag. Men vi skal øke vår militære kapasitet, samtidig som vi skal styrke alt vårt samarbeid med enkeltland og grupper av land, sa Hultqvist, som tilhører statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna.

Stoltenberg minner om at man som medlem har en absolutt garanti for at NATO griper inn dersom man blir angrepet, men han vil ikke råde svenskene til å slutte seg til alliansen.

– Det får Sverige selv avgjøre, sa Stoltenberg. Hultqvist sier svenskenes strategi innebærer å bidra til å bygge et sikkerhetsnettverk i vår del av Europa som kan bidra til stabilitet og langsiktighet.

En felles forståelse av sikkerhetsbildet gjør de nordiske landenes forsvarssamarbeid svært verdifullt, påpeker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Det at vi har en så lik forståelse av hvordan det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss ser ut, er en styrke. Det gjør at vi kan gjøre mye uten at alle er med i NATO eller EU, sier Søreide til NTB. De nordiske forsvarsministrene kunngjorde i vår et utvidet militært samarbeid som direkte svar på aggressiv russisk opptreden i Nordens nærområder.

En konkretisering av dette samarbeidet sto øverst på agendaen i Stockholm tirsdag. Det vanskelige forholdet til Russland var et naturlig tema på møtene. Stoltenberg var opptatt av behovet for å dempe spenningene.

– NATO vil ikke ha konfrontasjon med Russland, NATO vil ha samarbeid. Det finnes ingen motsetninger mellom et sterkt forsvar og politisk dialog, sa generalsekretæren.

På møtet besluttet forsvarsministrene å inkludere Island i de ukentlige jagerflyøvelsene som Sverige, Finland og Norge.