Statsminister Erna Solberg innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep.

– Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime i går ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i forbindelse med objektsikring.

– Det var først da vi fikk den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet ble klar over at den første rapporteringen de hadde fått, om at det var i orden, ikke var riktig, og hvor regjeringen også i fellesskap ble orientert om at vi har gjort en for dårlig jobb. Derfor ble det iverksatt store tiltak våren 2016 og høsten 2016, sa statsministeren.

Hun anførte at regjeringen startet arbeidet med å forbedre sikringen etter at den tiltrådte, blant annet gjennom endringer i sikkerhetsloven og ved å nedsette det såkalte Traavikutvalget som gjør klarere hva slags bygg som skal sikres. Samtidig tar hun altså kritikken fra Riksrevisjonen innover seg.

I spørretimen i går anmodet Hareide statsministeren nok en gang om å offentliggjøre det graderte sammendraget, som for øvrig i sin helhet er omtalt av Dagens Næringsliv. Dette ble nok en gang avvist, blant annet fordi regjeringen mener det vil være feil å underkjenne en gradering som er foretatt av den instans, i dette tilfellet Forsvarsdepartementet, som har ansvar for rapporten.

Riksrevisjonens rapport konkluderer med at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å gi viktige objekter (bygninger) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon. Politiet og Forsvaret kritiseres spesielt for mangelfullt samarbeid.

– Det er alvorlig at vi ikke har kommet lenger, sa statsministeren da kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt høring i saken i mars. Hun la til at beredskapen tross alt er på et annet og høyere nivå enn etter 22. juli.