En trussel mot Norge behøver ikke komme i form av stridsvogner som ruller over grensen i Finnmark, skriver generalsekretær Christian Bugge Hjorth i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag.

– Trusselen kan komme fra et helt annet hold. Mange har for eksempel løftet frem «hybridkrig» som en mulighet, etter mønster av de russiske operasjonene på Krim. Her var hensikten å skape forvirring og sette de politiske beslutningstagerne ut av spill – noe de klarte. Hvor godt forberedt er vi i Norge på en slik situasjon, spør Bugge Hjorth.

I artikkelen trekker han videre frem eksempler på hvordan det norske samfunn kan bli utsatt for operasjoner som har til hensikt å påvirke våre myndigheter til å endre sin politikk, eller bøye seg for konkrete krav, uten nødvendigvis at et skudd er løsnet.

I artikkelen hevder generalsekretæren at vi med økt terror i Europa, nye former for påvirkning og krigføring og nye sikkerhetspolitiske forhold bør stille oss spørsmpålet om det ikke er behov for å spenne et bredt lerret og se fordomsfritt inn i fremtiden. Med andre ord om det ikke er tid for en totalforsvarskommisjon.

Last opp artikkelen her.

Foto: Shutterstock