– Hver og en av oss bør nå tenke over hva som vil kreves av oss for å sørge for at Norge, Europa og Verden fortsatt kan være et sted vi kan leve sammen, skriver oberst Terje Bruøygard i et personlig innlegg på sin Facebookside.

Bruøygard er sjef for planavdeligen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Han er tidligere sjef for Telemark bataljon og har undervist ved Marine Corps University.

– Det er umulig å ikke bli berørt og rørt over det vi ser rapportert fra et folk som slåss en eksistensiell kamp. Det er definitivt en tid for selvrefleksjon her hjemme, skriver obersten.

Som det blir sagt gjentagende ganger på sosiale medier – hvis Russland slutter å slåss blir det slutt på krigen, men hvis Ukraina slutter å slåss blir det slutt på Ukraina.

KOMMENTARER PÅ INTERNETT
Bruøygard kommenterer også de mange kommentarer på Internett. Det gjelder både kritikk av vårt eget (lille) forsvar og det som fremmer umiddelbare anbefalinger:

– For oss som jobber med denne krisen er det viktig å presisere at vi planlegger med den styrken vi har, ikke den styrken vi skulle ønske oss. NATO har iverksatt sin kollektive forsvarsplan. La det ikke være noe tvil. Vi er en del av den. Og vi er godt forberedt.

PENGER ER POLITIKK
– Samtidig er jeg enig i at det kan være greit å huske at forsvarssjefen for noen år siden la frem en fagmilitær anbefaling – der han forklarte at hans alternativ A var det han anså som et minimum for å løse de oppgaver han hadde, skriver Bruøygard.

Storting og regjering gikk for en løsning som var litt lavere enn FSJ laveste alternativ (D). Det ble selvfølgelig gjort med den kunnskapen våre folkevalgte hadde på den tiden. Skattekroner er en begrenset ressurs, og det kan ikke være lett å prioritere.

– Det kan godt være at forutsetningen for bevilgninger nå er endret, men det er utelukkende en politisk beslutning, minner obersten oss på.

– Vi må forholde oss til det forsvaret politikerne har bevilget penger til. Om det er nok? Tja, det kommer selvfølgelig an på. Vi som er i Forsvaret bruker nå all vår tankekraft på hvordan vi skal løse nåværende utfordringer med de rammer vi har fått og ikke klage, skriver obersten.

VILJE
– Er det derimot en ting vi kan lære av det som pågår i Ukraiana er viktigheten av vilje. Forsvarsvilje i samfunnet, kampvilje hos soldater og avdelinger og motstandsvilje hos befolkningen.

Hver og en av oss bør nå tenke over hva som vil kreves av oss for å sørge for at Norge, Europa og Verden fortsatt kan være et sted vi kan leve sammen.

– En ting er sikkert, vi kommer ikke til å komme tilbake til pre-Ukraina. Vi må nå forberede oss på post-Ukraina. Det vil bli en ny tid for oss alle.

Bildet: Ukrainian soldiers take positions outside a military facility as two cars burn, in a street in Kyiv, Ukraine, Saturday, Feb. 26, 2022. Russian troops stormed toward Ukraine’s capital Saturday, and street fighting broke out as city officials urged residents to take shelter. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.