Presidentskapsmedlem i Norges Forsvarsforening Terje Surdal er invitert til å delta på det prestisjetunge strategiske krisehåndteringskurset ved Forsvarets høgskole.

Strategisk krisehåndteringskurs arrangeres av Forsvarets høgskole i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet samt andre relevante etater.

Kurset gir ledere med ansvar og oppgaver innenfor nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og strategisk krisehåndtering nærmere kunnskap om nasjonal krisehåndtering og er lagt på et høyt faglig nivå.

På listen over deltakere finner vi flere stortingsrepresentanter, toppledere i en rekke departementer og representanter fra sentrale statlige og sivile organisasjoner.

Foruten å være medlem av presidentskapet i Norges Forsvarsforening er Surdal brann- og redningssjef i Sarpsborg kommune. Han er i tillegg tilknyttet en rekke funksjoner, som representant i Nasjonalt brannfaglig råd, redningsledelsen for Øst Politidistrikt, medlem av den nasjonale rådgivningsgruppen for kjemikalie- og eksplosivberedskap samt andre relevante fora.

Surdal er utdannet ved Krigsskolen, har gjennomgått masterprogram i riskostyring ved UiS, sjefskurset ved Forsvarets høgskole,  og har deltatt i en rekke programmer og kurs på ledernivå i inn- og utland.