En satsing på forsvaret i en størrelsesorden 2 prosent av brutto nasjonalprodukt betyr en satsing som som er så stor at den i realiteten muliggjør et helt annet forsvar, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i en artikkel i Dagens Næringliv.

Isåfall bør vi sette ned en ny forsvarskommisjon, fordi det dreier seg om å treffe grunnleggende politiske valg med hensyn til dette nye forsvarets innretning og sikkerhetspolitiske ambisjonsnivå. Å bare skalere opp dagens forsvar med omtrent samme forhold mellom de ulike forsvarsgrener og materielltyper, vil trolig være nokså meningsløst, skriver han.

Hva som er en optimal sammensetning av et moderne forsvar, er ikke en slags konstant som kan skaleres lineært opp eller ned, men et flerdimensjonalt problem som kan gi høyst forskjellig løsning når de økonomiske rammene varierer så mye som her. En politisk og faglig nedsatt forsvarskommisjon må derfor først ta stilling til de ulike hovedalternativene som så store budsjettøkninger skaper mulighet for, før detaljene i en fremtidig struktur kan legges.

I gårsdagens nummer av Dagens Næringsliv tar generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening til orde for en totalforsvarskommisjon.

Last ned hele artikkelen til Sverre Diesen her

Foto: Forsvaret