Regjeringen har besluttet å avslutte innfasingen av skandalehelikopteret NH90 og gitt Forsvarsmateriell oppdrag å heve kontrakten med leverandøren, det italienske selskapet Nato Helicopter Industries. Leverandøren mener heving av kontrakten er «juridisk grunnløs».

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren, men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

En heving av kontrakten innebærer en full tilbakeføring av partenes ytelser. Norske myndigheter vil derfor begynne forberedelsene til å levere tilbake både helikoptrene og annet materiell til leverandøren, og kreve tilbakeført rundt fem milliarder kronene som er blitt utbetalt, i tillegg til renter og andre utgifter.

Men dette motsetter det Italienske selskapet som har levert helikoptrene seg. De mener oppsigelen av avtalen er «grunnløs».

I en kommentar til NRK sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund at de ansatte i Forsvaret ikke har vært hørt før regjeringen tok beslutningen om å skrote NH90-helikoptrene. Han er skeptisk til å heve kontrakten, fordi han mener en vesentlig del av problemet ligger internt i Forsvaret.

– Vi har ikke gjort vår del av jobben godt nok. Det går både på organisering og koordinering. Vi har mange ulike aktører inne i bildet og det skal flyttes en del penger internt. Så for å si det forenklet: Man kan ikke forvente å ha reservedeler på lager om ingen har bestilt det eller ikke har penger til det.

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. 14 maritime helikoptre til bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Per i dag er det levert åtte helikoptre i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3 900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer.

Forsvarsdepartementet ga i februar 2022 oppdrag til Forsvaret om at de sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt skulle gjennomføre en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten. Evalueringsrapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

– Dette er en riktig beslutning for NH90 og den maritime helikopterkapasiteten. Dette var også vår anbefaling, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

På grunn av at kontrakten termineres, vil helikoptrene umiddelbart tas ut av drift. På kort sikt betyr det at de oppdragene NH90 hadde lagt opp til å støtte, nå kanselleres. Personellet blir fulgt opp umiddelbart gjennom interne prosesser.

– Jeg er imponert over innsatsen til organisasjonen og alle de som har jobbet hardt for å få NH90 til å levere. Det handler ikke om mangel på innsats, kreativitet og kompetanse, men ene og alene om at vi har fått et helikopter som ikke har levert operativt. Selv om vi nå slutter å operere NH90, vil vi fortsatt ha behov for personellet som har jobbet med helikopteret. Å ta vare på alle de som har stått på for NH90 er en viktig prioritet for meg, sier forsvarssjefen.

Vårt behov for maritime helikoptre er ikke blitt mindre

Forsvarsdepartementet vil nå sette i gang en konseptvalgutredning for å finne et alternativt maritimt helikopter.

– Maritime helikoptre er noe Norge må og skal ha, og det er derfor viktig at vi raskt kommer i gang med arbeidet med å fylle det gapet som er skapt av NH90. Vi vil se på flere ulike alternativer for å dekke de operative behovene, men vi må være forberedt på at det ikke finnes noen enkel løsning, sier forsvarsministeren.

Han berømmer alle i Forsvaret og Forsvarsmateriell som har jobbet hardt for å få NH90 til å fungere.

– Jeg håper at så mange som mulig vil være med oss videre når vi nå skal se på andre muligheter for å dekke behovet for en maritim helikopterkapasitet, sier forsvarsministeren.