Norges Forsvarsforening har invitert generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye til å gi en ORIENTERING OM HEIMEVERNETS SITUASJON OG OPPGAVER. Samtidig har foreningen invitert sentrale politikere til å kommentere FORESLÅTTE ENDRINGER OG NEDSKJÆRINGER. Det spørsmålet som stilles er «Trenger vi Heimevernet?»

 

TID: Tirsdag 31. mai kl. 17.00-19.30.
STED: Håndverkeren kurs og konferansesenter i Oslo.
PÅMELDING: Åpent møte, fri entrè, meld deg på allerede idag.

Forsvarssjefen har foreslått å redusere Heimevernet fra 45.000 til 30.000 menn og kvinner. Forslaget innebærer kun vakt og sikring av militære objekter, ikke sivile. Samtidig foreslår Forsvarsdepartementet (forslag til ny Forsvarslov (Prop. 102 L 2015-2016)) at Stortinget ikke lenger skal ha det siste ordet om Heimevernet og Heimevernets rådsstruktur. Rådsstrukturen teller over 5.000 personer som utgjør samarbeidet med det sivile samfunn, befolkning og organisasjoner.

Kritikerne mener at vi gjennom forslaget til ny forsvarslov og prioritering av militære objekter mister den sivile dimensjon med Heimevernet i en tid med økte trusler, også mot sivilsamfunnet.

Påmelding: Norges Forsvarsforening foreningspost@forsvarsforeningen.no

Last ned invitasjonen her.