I dag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2022.

Dette er hovedpunktene:

1. Stormaktsrivalisering preger den sikkerhetspolitiske utviklingen.
2. Russisk og kinesisk etterretning er økende. Den digitale trusselen fra Kina og Russland bekymrer norske myndigheter.
3. Cyberoperasjoner kan ramme flere mål samtidig, og aktører har betydelig kapasitet til å utføre dem. Antall hendelser i cyber har økt de seneste årene. NSM har observert en tredobling av alvorlige cyberhendelser mot offentlige og private virksomheter i Norge siden i fjor.
4. Terrortrusselen utgjøres i hovedsak av personer med høyreekstrem, eller ekstrem islamistisk overbevisning.
5. I PSTs trusselvurderinger vurderes i første rekke akselerasjonister å utgjøre den største trusselen blant høyreekstremistene. Akselerasjonisme er en retning innen høyreekstremisme med ideen om at en «rasekrig» er nært forestående og at det haster med å fremskynde en samfunnskollaps mens hvite fremdeles er i demografisk flertall i Vesten. Les Adresseavisens artikkel om dette.
6. Det er lite sannsynlig at norske myndighetspersoner vil bli utsatt for alvorlige voldelige handlinger det neste året. Men det er økt fare for at det kan skje som «spontane, fysiske kontrontasjoner».

Forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren innledet på pressekonferansen. Deretter presenterte Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm, sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Detaljene finner du her – les selv:

Forsvaret, Etterretningstjenesten

Politiets sikkerhetstjeneste, PST

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM

Bildet (Forsvaret): Viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm.