Tunge aktører forhandler om nye ubåter

Det er tunge aktører med krevende navn som nå forhandler om nye ubåter. I front står Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik og Nutzung der Bundeswehr (BAAINBW) og Forsvarsmateriell (FMA). Det første tilbudet fra ThyssenKrupp Marine System ble levert 30. oktober i fjor. I slutten av februar kom det et revidert tilbud og Forsvarsmateriell er nå sammen med sin tyske partner BAAINBw i formelle forhandlinger med leverandøren.

Det er en stor og kompleks kontrakt som skal tegnes, hvor en stor del av fellesskapets ressurser blir brukt. Det er derfor viktig å bruke tid som nødvendig for å sikre en solid kontrakt som gir en god ubåt begge nasjonene blir fornøyd med, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet. Det er en målsetning å ha en ferdig forhandlet kontrakt i løpet av året. Det blir satt inn tiltak for å redusere eventuelle konsekvenser av COVID 19 situasjonen, heter det videre. Leveringstidspunkt og leveranseplan for de nye ubåtene er en del av kontraktsforhandlingene.

Planen er å anskaffe seks identiske ubåter 212 CD (Commen Design), hvor Norge skal få ubåtene levert i løpet av siste halvdel av 2020 tallet, med en takt på en ubåt hvert år. Norge vil få levert ubåt nr. 1 og 2, Tyskland får nr. 3, Norge nr. 4 og 5 og Tyskland vil få den siste ubåten levert på 2030 tallet. Det er med andre ord langt frem.

Vedlikeholdet av både de norske og tyske ubåtene skal foregå i Bergen. Her skal det etter planen bygges en ny vedlikeholdshall og etableres en tysk-norsk vedlikeholdsorganisasjon. Man legger også opp til felles utdanning og trening. Nylig gjestet en tysk ubåt Haakonsvern i flere måneder.

Norge har hatt et nært samarbeid med tyskerne og har utvekslet mannskap for på den måten å utvikle en felles forståelse. Norske mannskaper forteller at de har registrert forskjeller i tilnærming og prosedyrer, men dette er det fullt ut mulig å bygge bro over får Norges Forsvarsforening opplyst.

De seks ubåtene av «Ula-klassen» skal være operative i ytterligere fem til ti år, inntil de nye kan være operative. Ifølge langtidsplanen skal antall ubåter reduseres fra seks til fire fra 2022. Det anses som nødvendig for å sikre drift av de gjenværende ubåtene og ved å prioritere drift av de fire ubåtene som er i best stand. Dagens ubåter er 30 år gamle. Men «Ula-klassen» har nå vært gjennom en rekke oppgraderinger og på noen områder har de aldri vært bedre.

Leder av ubåtprogrammet i Forsvarsdepartementet, kommandør Øyvind Dunsæd, har opplyst til Norges Forsvar at samarbeidet ikke bare omfatter anskaffelse og drift av nye ubåter, men også missilforskning, missilsamarbeid og et utvidet industrisamarbeid mellom Norge og Tyskland.

For norsk forsvarsindustri er ubåtprosjektet den nest største materielle anskaffelsen etter F-35, og det vil ha lang levetid – nærmere 40 år. Det innebærer en rekke oppgraderinger og nye oppdrag for industrien.

Ubåtsamarbeidet åpner nye muligheter, på rekke områder. Blant annet når det gjelder kampsystemet som skal benyttes av ubåtene. Dette skal leveres av et joint venture-selskap etablert av Kongsberg, TkMS og Atlas Electronic. Her er potensialet for norsk industri stort, opp mot 15 mrd. kroner. Norge og Tyskland er også blitt enige om å videreutvikle et felles missil basert på Naval Strike Missile (NSM), hvor produsenten Kongsberg er sentral. Tyskland vil også kjøpe inn NSM-missiler til sine kommende fregatter.

Foto: Thyssen

 

Av |2020-04-28T00:09:38+02:0027. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top