I samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner er Norges Forsvarsforening tungt representert under Arendalsuka 16. – 20. august. Foreningen byr på arrangementer med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sentrale politikere. Arendalsuka er et møtested for det politiske Norge på tampen av sommeren.

Under Arendalsuka tar de tilsammen 13 organisasjonene mål av seg å belyse Forsvaret fra ulike vinkler. Allerede under ukas første dag, møter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til en åpenhjertig samtale med tidligere generalsekretær, idag redaktør Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening, der det blir satt fokus på hans tilsammen fire begivenhetsrike år som forsvarsminister.

STORE OG VIKTIGE SPØRSMÅL
Bakke-Jensens periode som forsvarsminister har vært preget av en tiltagende spenning mellom stormaktene, et krevende langtidsplanarbeid og en rekke konfliktfylte saker, som etableringen av en ny E-tjenestelov og andre spørsmål knyttet til sivil og militær sikkerhet, uro rundt oppkjøpet av Bergen Engines, den utvidete forsvarsavtalen med USA, anløp av allierte ubåter, en fremoverlent nordområdepolitikk og problemstillinger knyttet til utviklingen av NATO mot 2030.

PRAGMATISK TILNÆRMING
– Vi regner med at forsvarsministeren nå, på tampen av sin periode som forsvarsminister, har interessante synspunkter på arbeidet med å styrke Forsvaret også fremover, sier generalsekretær Knut Helge Hamre. Hamre tror de ulike vinklinger som er valgt på møtene under Arendalsuka vil gi et svært godt bilde av hva som kreves for at Norge skal kunne møte de betydelige utfordringene etaten står overfor.

Hamre ser også frem til å høre hvilke prioriteringer forsvarssjef Eirik Kristoffersen har for det forsvaret han overtok ledelsen av for snart ett år siden.

– Kristoffersen er kjent for sin pragmatiske tilnærming til oppgavene og vi er spent på hvilke budskap han har til politikerne under Arendalsuka. Arendalsuka er en arena der man lytter til hverandre og vi ønsker å stimulere til en debatt som bygger på fagmilitære råd mer enn på særinteresser. Derfor er vi også svært glad for at forsvarssjefen stiller seg til disposisjon under Arendalsuka, sier generalsekretær Hamre.

SENTRALE FORSVARSPOLITIKERE
Som toppen på kransekaken arrangerer Forsvarsforeningen og de 12 samarbeidende organisasjonene en debatt med sentrale politikere på Stortinget.

– Her er vi oppptatt av å få klargjort hvilke forpliktelser politikerne har vis a vis Forsvaret. Som det heter i beskrivelsen av dette møtet som skal foregå på Tyholmen hotell torsdag: Her er det både ulike synspunkter og ulike forpliktelser. Vi er interessert i å vite hvilke partier som med rette kan forsvare tittelen «forsvarsparti» og hva partiene har tenkt fremover, sier generalsekretær Hamre.

Under finner du en mer detaljert beskrivelse av
Forsvarsforeningens publikumsarrangementer
under Arendalsuka.
Alle arrangementene vil bli streamet på nett.
Merk deg tidspunktene.
Møt opp med spøsmål og kommentarer!

MANDAG KL. 16.00 SJØMANDSFORENINGEN: FIRE KREVENDE ÅR SOM FORSVARSMINISTER
Etter fire begivenhetsrike og krevende år som forsvarsminister overtar Frank Bakke-Jensen stillingen som fiskeridirektør.

Nå, på tampen av sin periode som forsvarsminister har Bakke Jensen sagt seg villig til å la seg intervjue om sine erfaringer gjennom fire år preget av såvel fremgang som retrett på enkelte områder.

Blant stikkordene for denne åpenhjertige samtalen med tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth, er den tiltagende spenningen mellom stormaktene, regjeringens langtidsplanarbeid, den nye E-tjenesteloven og uroen rundt oppkjøpet av Bergen Engines, den utvidete forsvarsavtalen med USA, allierte ubåter og nordområdepolitikken samt utviklingen av NATO mot 2030.

Møt en åpenhjertig forsvarsminister på tampen av sin periode som statsråd.

Arendals Sjømandsforening, Tyholmen, salongen
Norges Forsvarsforening, i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner.
Mandag 16/8 2021 16:00 – 17:00

TIRSDAG FRA KL. 12.00 TYHOLMEN HOTELL, SAL A: FORSVARSSJEFEN INNTAR ARENDALSUKA
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har en variert og imponerende bakgrunn fra Forsvaret. Ikke bare har han bred erfaring fra Hæren, HV og fellesoperativ tjeneste, han har også deltatt aktivt i skarpe operasjoner som spesialstyrkeoperatør. For dette er han tildelt krigskorset med sverd.

Politikere og forsvarets kvinner og menn lytter når Kristoffersen taler. Han har et utradisjonelt syn på Forsvaret og klare visjoner for Forsvarets videre utvikling. Under Arendalsuka 2019 gjennomførte Forsvarsforeningen et «en-til-en»-intervju med daværende forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen. Vi gjentar suksessen, denne gang i samarbeid med 12 andre forsvarsorganisasjoner.

Vi forventer spennende nytt om hvordan forsvarssjefen vil møte de mange og krevende utfordringene i årene som kommer.

Clarion Hotel Tyholmen, sal A
Norges Forsvarsforening, i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner.
Tirsdag 17/8 2021 12:00 – 13:30

TORSDAG FRA KL. 12.00 TYHOLMEN HOPTELL, SAL A: HVA VIL POLITIKERNE MED FORSVARET?
Får vi en ny regjering denne høsten? Uansett vil vi se en endret sammensetning av Stortinget, og flere politikere står klare til å videreføre arbeidet med å utvikle Forsvaret.

Norges Forsvarsforening har invitert representanter for de toneangivende partiene på Stortinget for å diskutere hva de mener skal til for at vi skal få et forsvar som svarer til de sikkerhetspolitiske utfordringene. Her er det mange svar og mange forsikringer.

Men er politikerne når alt kommer til alt interessert i å gi tilstrekkelig prioritet til vår sikkerhet i konkurranse med helse, velferd og andre goder? Eller er forsvarspolitikk å stole på våre allierte eller håpe på det beste?

Hvis du ønsker et relevant norsk forsvar så er det bare å møte opp på Tyholmen hotell torsdag under Arendalsuka!

Clarion Hotel Tyholmen, sal A
Norges Forsvarsforening, i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner.
Torsdag 19/8 2021 12:00 – 13:30

Følgende organisasjoner står bak møtene:

– Befalets fellesorganisasjon, BFO
– Det frivillige Skyttervesen, DFS
– Institutt for Forsvarsopplysning, IFO
– Luftmilitært Samfund
– Norges Forsvarsforening, NFF
– Norges Lotteforbund, NLF
– Norges offisers- og spesialistforbund, NOF
– Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, NVIO
– Norsk TotalforsvarsForum, NTF
– Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF
– NTL Forsvar
– Parat forsvar
– Sjømilitære Samfund