Tysklands utenriksdepartement har utrustet ansatte med et dokument med «riktige» svar på Russlands propaganda. Krigen i Ukraina utkjempes ikke minst i form av ord, bilder og argumenter, og trykket fra den russiske propagandamaskinen merkes på mange nivåer i Europa, skriver Aftenposten, som siterer det tyske utenriksdepartementet.

Tyskland regnes av mange som spesielt sårbart for Putins omfattende desinformasjonskampanjer, og årsakene er flere: Historisk gode og sterke forbindelser to stormakter i mellom er en, utbredt og igjen voksende antiamerikanisme (etter avsløringene av amerikanernes overvåkning i Tyskland) en annen.

Dessuten har kansler Angela Merkel satt alle krefter inn i fredsforhandlingene, og er den vestlige lederen som har best og mest kontakt med Putin. Hun trenger sitt folks støtte for å opprettholde linjen.

Et nytt dokument det tyske utenriksdepartementet har utarbeidet for sine medarbeidere, kan forstås både som en hjelpende hånd til diplomater i hardt vær og som en instruks i hva som er regjeringens politikk.

– Vesten har skylden

Dokumentet har overskriften: Realitetssjekk: Russiske påstander – våre svar, og går i 18 punkter gjennom enkeltpåstander. Her er noen eksempler:

1. Vesten blandet seg i Ukrainas indre anliggender og bidro til å avsette den legitime lederen Janukovitsj.

Riktig er: Den konkrete årsaken til Maidan-protestene fra høsten 2013 var den overraskende avgjørelsen den ukrainske regjeringen tok 21.11.2013 om å avslutte de mangeårige forhandlingene om assosieringsavtalen mellom EU og Ukraina. (…) Mange borgere i Ukraina ble skuffet over fremgangsmåten og reagerte med protester. De fredelige demonstrasjonene utviklet seg til masseprotester. (…) Vestlige politikere argumenterte for en fredelig lønsning og ba den ukrainske regjeringen om å ta på alvor menings- og forsamlingsfriheten.

2. I Kiev sitter fascister med makten.

Riktig er: Radikale grupper deltok i protestene på Maidan, noen av dem var høyreekstreme. Disse utgjorde tallmessig bare en liten andel av de protesterende. Etter maktskiftet 27.2.2014 tok disse grupperene ikke del i dannelsen av en ny regjering. (…) I den nye regjeringen fra 27.11.2014 deltar verken Svoboda eller Høyre sektor. Allerede ved presidentvalget 25.02.2014 var det klart at de høyrenasjonale kreftene ikke har noen vesentlig rolle i ukrainsk politikk. Svobodas kandidat fikk 1,16 prosent, Høyre sektors kandidat 0,7 prosent.

4. I Ukraina blir etniske russere/russiskspråklige diskriminert og undertrykt. Russere i Ukraina har derfor bedt Russland om beskyttelse/støtte.

Riktig er: Relevante internasjonale organisasjoner som for eksempel Røde Kors har ikke bekreftet de russiske påstandene om at den russiskspråklige minoriteten er ofre eller i fare. Heller ikke OSSE har observert noen trusler mot den russiskspråklige minoriteten. (…) Dessuten: Selv om forholdene for de etnisk/kulturelle/språklige-russiske-gruppene hadde vært problematisk, gir ikke det Russland noen rett til væpnet intervensjon.

5. Krim har alltid vært russisk.

Riktig er: Krim har en brokete bosetningshistorie. (…) Det avgjørende er: Etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 ble Krim del av det nå uavhengige Ukraina, som fikk sin territoriale integritet eksplisitt garantert gjennom Budapest-avtalen i 1994, ikke minst av Russland.

6. Selvbestemmelsesretten og folkeavstemningen legitimerer at Krim skilles ut og innlemmes i den russiske føderasjonen.

Riktig er: Om folkets selvbestemmelsesrett også omfatter en rett til selvstendighet er like omstritt som spørsmålet om hva et «folk» er. Det er ikke dette det handler om, fordi den folkerettsstridige russiske intervensjonen uansett har gjort Krims utskillelse folkerettsstridig.

8. Konflikten i Ukraina handler om en konflikt mellom den (fascistiske) regjeringen i Kiev og lokale separatister, Russland har ikke noe med dette å gjøre.

Riktig er: Selv om store deler av befolkningen i Donbass er svært kritisk mot regjeringen, ble de bevæpnede separatistgruppene (…) aldri støttet av et flertall av befolkningen. De kunne bare motstå regjeringens forsøk på å gjenopprette offentlig orden gjennom massiv støtte fra Russland.

De øvrige punktene tar blant annet for seg NATOs rolle, avviser det å sette likhetstegn mellom Kosovos uavhengighet og situasjonen for Krim og tilbakeviser at sanksjonene egentlig er iverksatt av rene økonomiske grunner.