Norge gir tilsammen 75 milliarder kroner, halvparten til militær støtte og halvparten til sivil støtte til Ukraina og noen andre berørte land, de neste fem årene. Dette var pakken Stortingets parlamentariske lederne gikk inn for i dag. Pakken får betegnelsen Nansen-programmet.

I år, som er det første året i programmet, går 7,5 milliarder kroner til militær bistand og 7,5 milliarder til sivil bistand.

Som en del av pakken ytes tilsammen fem milliarder til land som er rammet av matvarekrise som en direkte følge av krigen, anslått til 2,5 milliarder kroner i humanitær støtte og 2,5 milliarder i matvarestøtte.

STØTTES IKKE AV ALLE
Fremskrittspartiet og Rødt er hver på sin måte kritiske til pakken. Rødt er så langt imot å yte våpenhjelp til andre land, mens FrP er skeptiske til å gi bistandshjelp til andre land som en del av pakken.

Pakken er et forlik, det vil si at partiene har forpliktet seg til å støtte pakken i kommende statsbudsjetter.

Etter vedtaket sa statsminister Jonas Gahr Støre at Ukraina er offer for en angreps- og erobringskrig. Krigen er et humanitært drama med lidelse hver dag, men krigen har også stor innvirkning på oss.

– Jeg håper Stortinget er av den oppfatning at det å støtte Ukraina er å støtte et folk som opplever krig, men det er også en støtte til fundamentale verdier og vår sikkerhet, sa Støre.

ET SAMLET POLITISKE NORGE
– Vi har vært opptatt av at den støtten vi gir har støtte fra et bredt flertall i Stortinget, slik at signalet til Ukraina er at det er et samlet politisk Norge som støtter opp om den kampen. Jeg setter pris på at partiene er opptatt av å strekke seg for at skal komme til enighet.

Planen er at hjelpen skal samhandles med andre land, og gjennom bruk av etablerte bistandskanaler.

Statsminister Støre kunne opplyse at støtten betyr en økt bruk av oljepenger, i en ekstraordinær situasjon, til et ekstraordinært tiltak.

Foto: NTB