– Ukraina er nå nærmere NATO enn noen gang før, sa generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg da han møtte president Volodymyr Zelensky i Kyiv i dag.

– Ukrainas fremtid er i Nato og arbeidet med integrering er allerede godt igang. Samtidig anskaffer NATO-landene ammunisjon i stor skala, både for å dekke egne behov, og for å kunne fortsette støtten til Ukraina, sa Stoltenberg.

VIKTIGE BESLUTNINGER
Det var under sitt besøk i Kyiv i dag at generalsekretæren oppsummerte tiltak NATO-alliansen har satt i verk i den senere tid for å støtte Ukraina i sin forsvarskamp og sikre landet fremover:

På toppmøte i Vilnius tok alliansen tre historiske beslutninger. Her ble landene enig om at Ukraina kommer til å bli tilsluttet NATO. Det første skrittet i den retning var å forkorte veien fra to til ett trinn, det vil si å fjerne kravet om en handlingsplan for medlemskap.

INTEROPERATIVE
Det andre tiltaket er et program som vil gjøre Ukrainas styrker fullt ut interoperative med sine fremtidige allierte, ved at de kommer inn under NATOs doktriner og at utstyret som brukes blir kompatibelt. Dette programmet er en del av en støttepakke til en verdi av hundrevis av millioner euro, kunne generalsekretæren opplyse.

Det tredje tiltaket er etableringen av det såkalte NATO-Ukraina-rådet. Dette er et råd som vil bidra til å styrke de politiske båndene mellom den krigsherjede nasjonen og NATO-alliansen. Her kan Ukraina og dets fremtidige alliansepartnere allerede i dag konsultere hverandre og ta felles beslutninger. Rådet har allerede møttes, der temaet har vært sikkerheten i Svartehavet.

NÆRMERE NATO
– Dette er tre avgjørelser som betyr at Ukraina nå er nærmere NATO enn noen gang før, sa generalsekretæren.

Stoltenberg la også i sin tale vekt på våpenhjelpen til Ukraina. Bare de siste dagene og ukene har våpenhjelpen inkludert Abrams stridsvogner, sofistikerte missilsystemer og luftvern samt opplæring for F-16 piloter, sa Stoltenberg.

100 MILLIARDER EURO
Siden invasjonen er det gitt nesten hundre milliarder euro i forpliktende militær støtte til Ukraina. Rundt halvparten kommer fra USA, mens den andre halvparten kommer fra europeiske NATO-allierte og Canada.

– Jeg hilser også velkommen kunngjøringen om at Ukraina og USA planlegger å produsere våpensystemer i fellesskap, inkludert luftvern, sa generalsekretær Stoltenberg.

AMMUNISJON
Generalsekretæren kunne bekrefte at NATO nå har fått på plass rammekontrakter i størrelsesordenen 2,4 milliarder euro i det han kalte nøkkelammunisjon. Av disse er leveranser for en milliard euro faste bestillinger og gjelder i hovedsak 155-millimeter artilleriammunisjon, anti-tank-styrte missiler og ammunisjon til stridsvogner.

Stoltenberg la i sin tale stor vekt på nødvendigheten av å styrke Ukraina:

– Jo sterkere Ukraina blir, jo nærmere blir det slutt på Russlands aggresjon. Russland kan legge ned våpnene og avslutte krigen allerede i dag. Ukraina har ikke den muligheten. En overgivelse fra Ukrainas side vil ikke bety fred, men en brutal russisk okkupasjon, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.

Foto: NATO