– Vår pris er ikke blod, lemlestelse og ødelagte hjem. Vår pris er dyrtid. Litt mindre råd, mindre kjøring, sparing på strøm, en ferietur mindre og knappere matbudsjetter.

For de fleste av oss er det en relativt liten pris å betale for noe så dyrebart som frihet, selvstendighet og demokrati, skriver generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening om den byrden vestlige land er påført som følge av krigen i Ukraina.

I en leder i magasinet Norges Forsvar viser han til de voldsomme lidelsene det ukrainske folk må gjennomgå for at demokratiet skal bestå også i vår del av verden. Han minner om at Ukrainas krig er vår krig.

VÅR TID ER NÅ
– Vi i etterkrigsgenerasjonene er egentlig aldri blitt prøvd i vår prinsippfasthet. Vår tid er nå. Det er kanskje nå vi skal vise at vi kan etterleve vår tro på grunnleggende prinsipper, for demokrati og menneskerettigheter. Det er vår tid til å utvise seighet og utholdenhet. For dette kan ta lang tid, og vi må stå sammen med Europa og holde ut, skriver generalsekretæren.

EGEN SIKKERHET
Når det gjelder vår egen sikkerhet appellerer han til Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen som nå er i arbeid, og som han mener må se lenger enn den akutte økonomiske situasjonen vi nå er i.

Vi må se på vårt eget forsvar, på beredskap, lagerhold, reservedeler. Forsvaret, dets struktur, personell, materiell, øving og trening er viktigere nå enn på svært lenge.

IKKE LENGER SOM FØR
Vi må ta inn over oss at alt ikke lenger er som før. Staten er velstående og bruker nå mye penger på å dempe virkningene av energikrise og inflasjon. Vår privatøkonomi og velstand er viktig, men i dagens situasjon må Staten ivareta behovet for å styrke landets sikkerhet gjennom forsvaret og øvrige beredskapsinstitusjoner.

– Norges Forsvarsforening er bekymret for at fellesskapets sikkerhet skal tape i ressurskampen, skriver generalsekretæren.