Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner i det grunnlagsmaterialet som Aftenposten har basert sine artikler på, og de målinger Aftenposten har gjort i samarbeid med flere sikkerhetsselskaper. Det er PSTs foreløpige konklusjon. Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen er på sin side overrasket over måten PST opptrer på når de avviser avisens funn.
Under PSTs pressekonferanse torsdag tilbakeviste PST-sjef Benedicte Bjørnland at Aftenposten har avdekket mobilspionasje ved bruk av falske basestasjoner.

– Vår konklusjon er at det ikke er funnet grunnlag for falske basestasjoner, sa hun.

Videre forklarte Bjørnland at PST har gjort egne målinger for å finne ut om det var bruk av falske basestasjoner, men at de ikke har funnet grunnlag for bruk av slike.

Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner eller imsi-fangere i det grunnlagsmaterialet som Aftenposten har basert sine artikler på, og de målinger Aftenposten har gjort i samarbeid med flere sikkerhetsselskaper, heter det i PST sin redegjørelse.

PST har i etterforskningen samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten. Både NSM og E-tjenesten er enig med PST i våre konklusjoner, heter det videre. Etterforskningen har omfattet egne tekniske undersøkelser og en grundig gjennomgang av det mottatte materialet som Aftenposten har benyttet. PST har også hatt samarbeid med Oslo politidistrikt, som etterforsker i egen sak med utgangspunkt i de samme opplysningene fra Aftenposten, sier PST.

– De fremstår som veldig skråsikre. De avviser totalt våre funn, og på den måten har de lagt hodet på blokka, sier sjefredaktør Hansen.. Dersom det skulle vise seg at de tar feil, få de et stort forklaringsproblem, sier han.

Hansen slår fast at det nå finnes to ulike versjoner av saken, men mener at Aftenpostens oppgave først og fremst er å komme til bunns i saken.

PSTs forebyggende arbeid vil fortsette med styrke, sier PST og påpeker at det kreves en profesjonell tilnærming til dette kompliserte området. Mulighetene for feiltolkninger er mange og det kreves spisskompetanse og ikke minst oppdaterte opplysninger fra teletilbyderne for å trekke riktige konklusjoner, heter det.

Les mer om PSTs etterforskning her.

Les Aftenpostens kommentarer her.