– Hvordan man kan forestille seg et territorialforsvar uten en hær, er for meg en gåte. Det strider mot all kjent militærteori og mot alt vi vet om hvordan krig utkjempes, skriver Jacob Børresen i en artikkel i Dagens Næringsliv. Børresen er kritisk til regjeringens mulige nedleggelse av 2. bataljon på Skjold.

Den 21. april kunne Dagens Næringliv (DN) rapportere at regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret blant annet vil innebære at 2. bataljon på Skjold nedlegges. Hæren blir med dette redusert fra tre til to manøverbataljoner. Forslaget skal være en konsekvens av at forsvarssjefen «bare» får 150 av de 180 millardene han har bedt om over en 20-årsperiode, i tillegg til dagens budsjett. For å kunne forsvare differansen på 30 milliarder har regjeringen ifølge DN blant annet valgt å redusere Hærens størrelse.

Børresen hevder at kampfly, som vi satser stort på, i krig ikke har noen verdi i seg selv, bare som støtte til land- og sjøstridskrefter.

– Luftromskontroll er ikke synonymt med kontroll på bakken. Til det trengs bakkestyrker. Hva er poenget med å skaffe seg evne til å holde luftrommet rent over bakkestyrker som knapt lenger eksisterer, spør Børeresen. Krig i siste instans dreier seg om å ta og holde territorium, ikke nødvendigvis for å underlegge seg det, men for å utvirke varige politiske endringer, skriver han.

Børresen mener at regjeringen går feil vei ved å legge økt vekt på ekspedisjonsforsvaret og mer eller mindre avvikle det territorielle forsvaret.

– Etter 2010, og en periode med hovedfokus på ekspedisjonsforsvar og operasjoner utenfor mandatområdet, har NATO, under inntrykk av utviklingen i Russland under Putin, igjen lagt mer vekt på medlemslandenes territorialforsvar, skriver han.

Børresen er også kritisk til at regjeringen synes å ignorere de forpliktelser Norge har som NATO-medlem:

– På Natos toppmøte i Cardiff for to år siden forpliktet medlemslandene seg til å snu nedrustningstrenden ved å la forsvarsbudsjettene sine utgjøre to prosent av bnp innen 2024. Det norske forsvarets andel av bnp ligger i dag på rundt 1,4 prosent. Regjeringen foreslår at Norge følger opp forpliktelsen ved å ignorere den, skriver han.

Den eneste mulige forklaringen på denne, ellers ubegripelige, langtidsplanen må ifølge Børresen være at regjeringen egentlig ikke tror at det vil kunne bli krig i Norge i det hele tatt.

Forslaget til langtidsplan skal ifølge DN ha en ramme på 150 milliarder over 20 år.

– Om DNs fremstilling av langtidsmeldingen er noe i nærheten av riktig, så er hvordan regjeringen foreslår å bruke disse pengene uttrykk for ren inkompetanse, skriver Børresen, som forventer at Stortinget vil sende planen tilbake til regjeringen med beskjed om «ompuss».

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør, forsvarsanalytiker og uavhengig konsulent innen forsvars- og sikkerhetspolitikk.