Benedicte Røvik, 29 år gammel jusstudent og medlem av Venstre. Hun fikk æren av å bli det yngste medlemmet av Forsvarskommisjonen som har vurdert Norges forsvarsevne og gitt råd om sikkerhets- og forsvarspolitikk for de neste 10–20 årene. Som kommisjonsmedlem var hun med på å gi en nådeløs dom over norsk forsvarsevne.

I et intervju i A-magasinet forteller hun om hvordan hun opplevde å bli bedt om å delta i Forsvarskomisjonen, hvilke tanker hun har gjort seg som medlem og gjennom sitt engasjement ellers.

IMPONERENDE KOMPETANSE
Røvik har vært engasjert i forsvarspolitikk i lang tid og har en imponerende kompetanse på området. Hun er medlem av Venstres sentralstyre, leder partiets internasjonale utvalg, er medlem av Norges Forsvarsforening og styremedlem i ungdomsorganisasjonen Youth Atlantic Treaty Association Norges (Yata). Hun har også gjennomført førstegangstjenesten som militærpoliti, en erfaring som har styrket hennes interesse for forsvarspolitikk.

– Det er et demokratisk problem hvis bare et mindretall av befolkningen er engasjert i forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier Røvik til A-magasinet.

MÅ DELTA
Røvik påpeker viktigheten av at flere unge engasjerer seg i forsvarspolitikk og tar del i debatten. Hun mener at det er et demokratisk problem hvis bare et mindretall av befolkningen er involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk. Med den økende spenningen i Europa, spesielt med krigen i Ukraina som bakteppe, blir det enda viktigere å ruste Forsvaret for fremtiden, sier hun.

ANSVAR
Som medlem av Forsvarskommisjonen har Røvik vært en del av et stort og komplekst arbeid med mange viktige beslutninger. Hun følte et stort ansvar under dette mandatet.

Kommisjonens konklusjon var også kritisk og tydelig: Forsvaret må styrkes kraftig og umiddelbart. Et av de sentrale punktene var behovet for betydelige økninger i forsvarsbudsjettet for å møte utfordringene.

I intervjuet sier Røvik at engasjementet i forsvarspolitikk blant unge er en nøkkel til å sikre landets sikkerhet. Hun oppfordrer unge mennesker til å delta i debatter og bli bevisste på samfunnsoppdraget med å beskytte Norges grenser og frihet.

– Ved å involvere unge i beslutningsprosesser om forsvarspolitikk, kan man sikre en bredere og mer representativ tilnærming til de viktige spørsmålene som påvirker landets sikkerhet og forsvar, sier hun.

INKLUDERE UNGE
Røviks engasjement og kompetanse på forsvarspolitikk er et eksempel på hvorfor det er viktig å inkludere unge i beslutningstakingen. Med en stadig mer usikker global sikkerhetssituasjon og potensielle trusler mot Norges interesser, blir ungdoms engasjement i forsvarspolitikk enda mer avgjørende for å sikre et sterkt og trygt samfunn for fremtiden.

Hun har vært opptatt av internasjonale spørsmål lenge.

– Men førstegangstjenesten var selvfølgelig veldig avgjørende for den rene forsvarspolitiske interessen, forteller hun.

UKRAINA
Det var i 2014. Samtidig som Russlands president, Vladimir Putin, annekterte Krymhalvøya og orkestrerte opprør i Øst-Ukraina, avtjente Røvik verneplikten som militærpoliti. Først på Sessvollmoen nord for Gardermoen, så ved garnisonen i Sør-Varanger i Øst-Finnmark, knapt 10 kilometer fra grensen til Russland.

Det ga et nytt innblikk i Forsvaret. Menneskene som jobber der, og ikke minst samfunnsoppdraget: beskytte Norges grenser og frihet.

– Det høres litt klisjé ut, sier hun til A-magasinet. – Men det er liksom det, at du kjemper for noe større enn deg selv. Og at oppdraget er såpass tydelig, sier Røvik.

Røvik tenker en del på at man ikke skal ta freden og friheten for gitt.

– Unge mennesker må være bevisste og delta i debatten, sier hun i intervjuet med A-magasinet.

Foto (faksimile fra Aftenposten): Benedicte Røvik er mer interessert i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk enn de fleste. Hun sitter i Venstres sentralstyre og leder partiets internasjonale utvalg. Hun er også medlem av Norges Forsvarsforening.