– Jeg opplever at det ståstedet du har i forsvarsdebatten i for stor grad avhenger av hvilken uniform du har på deg – eller har hatt på deg. Dette er ikke bare et norsk fenomen, men ett av flere uheldige utslag av dette er en for svak helhetstenkning i forsvarspolitikken.

Det var lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt som sa dette i sitt foredrag på Luftkrigsdskolen tidligere i dag.

Luftkrigsskolen holder i dag og i morgen sitt årlige Luftmaktseminar og det er nettopp helhetstenkning som står i fokus på konferansen.

NEGLISJERTE STEBARN
– Norge skal ikke forsvares av Luftforsvaret, av Hæren, av Sjøforsvaret – men av Forsvaret. Forsvarsgrenene henger i stadig større grad uløselig sammen og viktige nøkkelkapasiteter for Forsvaret kan bli «neglisjerte stebarn», fordi de havner mellom to stoler, eller mellom to forsvarsgrener, sa Huitfeldt.

Et av de områder Huitfeldt mente Stortinget burde ha satset på under behandlingen av Forsvarets langtidsplan var langtrekkende luftvern.

– Her er jeg uenig med regjeringen, og enig med langtidsplanen av 2016: Langtrekkende luftvern er dyrt, men det er nødvendig, sa Huitfeldt.

AMERIKANSKE BOMBEFLY
Huitfeldt hadde kommentarer til at USAs luftforsvar i en periode skal øve og trene på Ørland med sine bomefly av typen B1. Hun var sterkt uenig med noen representanter på Stortinget som har hevdet at det vil bidra til økt spenning og mener tvert imot at det er bra at USAs luftforsvar trener på Ørland.

– Selv om det er endel oppgaver vi skal gjøre selv, skal vi heller ikke legge oss på rygg når det dukker opp protester og innsigelser.

– Ingen andre land har vetorett over norsk sikkerhetspolitikk. Vi er herrer i eget hus. Våre selvpålagte restriksjoner er nettopp det: Selvpålagte. Vi må selvfølgelig hele veien også ta våre egne selvstendige vurderinger av hva som er klokt og hva som bidrar til å bevare og bygge stabilitet. Forsvaret av Norge har i over 70 år vært basert på NATO og støtte fra våre allierte. Samtidig må vi bidra til lavspenning i våre egne nærområder ved å opptre tydelig – forutsigbart – og beroligende, sa Huitfeldt.

ATOMVÅPEN
Huitfeldt ønsket velkommen initiativene som var gjort for å fornye Startavtalen mellom USA og Russland om å redusere antall atomstridshoder og INF-avtalen om mellomdistansemissiler i Europa. Men hun presiserte at slike avtaler må være gjensidige og hadde derfor liten tro på at den nye forbudstraktaten var veien å gå.