– Vi har lenge vært i en situasjon som gjør at stormaktene blir mer tilstede i Nordområdene, uavhengig av hva Norge foretar seg.

– Gjennom selv å delta mer aktivt øker Norges muligheter for å påvirke utviklingen i retninger som er ønsket av norske myndigheter, sier professor og direktør for Institutt for forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga til Norges Forsvarsforening.

TRAPPER OPP SAMARBEIDET
Han sier dette som en kommentar til nyheten om at regjeringen nå ytterligere trapper opp det militære samarbeidet med USA, og sender en fregatt på fire måneders tokt med en hangarskipsgruppe fra den amerikanske marinen.


Samarbeidet med USA øker Norges muligheter for å påvirke utviklingen, sier direktør Kjell Inge Bjerga ved Institutt for forsvarsstudier.

Regjeringen planlegger å stille med en fregatt til en amerikansk flåtegruppe i fire måneder sent 2021 og tidlig 2022. Fregatten vil inngå i US Navy´s samarbeidsprogram Cooperative Deployment. Flåtegruppen vil primært seile i Atlanterhavet og Middelhavet.

SAMHOLD
– Dette vil gi anledning til å trene og øve med vår fremste allierte og vise alliert samhold, sier Erna Solberg i en melding fra regjeringen.

Professor Kjell Inge Bjerga tror et slikt tett samarbeid med US Navy antakelig vil skape langt mindre innenrikspolitiske bølger enn reaktordrevne angrepsubåter til kai i Tromsø.

KONTROLLEN OVER ATLANTEREN
Under en markering på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern sa statsminister Erna Solberg til VG at samarbeidet er et ledd i kontrollen over Atlanteren.

– Vi klarer ikke selv å holde kontroll over så store havområder alene. Derfor knytter vi oss tettere opp til våre allierte og spesielt den største, USA, sier Solberg.

MER TILSTEDE I NORGE
Forsker og professor Kjell Inge Bjerga sier at avtalen er et tegn på at samarbeidet med USA utdypes. Det går begge veier: USA er mer tilstede i Norge og våre nærområder og når den norske marinen er oppsatt med havgående fartøy, så er det mulig også for lille Norge å dra ut og patruljere sammen med amerikanerne, sier han. Det å faktisk operere sammen, er det fremste uttrykket for et reelt og troverdig militært samarbeid.

Avtalen oppfattes som et klart signal til Russland, som i den senere tid stadig er kommet med innsigelser mot ytterligere militært samarbeid mellom Norge og USA. Kritikken mot Norge, sist fremsatt av den russiske utenriksminister, Sergej Lavrov under møtet i Arktisk råd i Reykjavik, preller tydeligvis av hos regjeringen.

Norske myndigheter velger å opptre med fasthet og forutsigbarhet i møte med det selvhevdende Russland Norge nå har stått overfor i mange år. De viderefører den lange linjen i norsk sikkerhetspolitikk som er å tilnærme seg Russland innenfor flernasjonale rammeverk slik at de unngår bilateralisering av det asymmetriske forholdet, slår Bjerga fast.

GAMLE HØYDER
– Intensiteten i det maritime samarbeidet mellom, Norge og USA har variert litt ut fra amerikanernes skiftende prioriteringer, men vi er nå på vei tilbake til gamle høyder, sier professor Bjerga. Nå som før ser det politiske flertallet i Norge dette som gode nyheter for norsk sikkerhet, sier Kjell Inge Bjerga.

Bakgrunnen for et tettere – og enda mer konkret – samarbeidet med US Navy, er den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen som har utviklet seg i hvert fall siden Georgia 2008 og særlig Krim i 2014. Norske myndigheter ser det som avgjørende viktig å knytte tettest mulig bånd til USA som garanterer norsk sikkerhet gjennom Nato, sier Bjerga.

De spesielt tette båndene mellom det norske forsvaret og US Navy og SACLANT går tilbake til den tidlige fasen av den kalde krigen. Tidvis spilte nok NATOs Atlanterhavskommando og US Navy en viktigere rolle for norsk sikkerhet enn SACEUR med sitt kontinentalstrategiske utspring og fokus.

I «gamle dager» ble det jo gjerne spøkefullt sagt at kartene i Brussel stoppet et sted mellom Oslo og Trondheim.

Men det var i gamle dager.

Forsidebildet: Sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen, statsminister Erna Solberg, visekonstabel Maren Straum Lie og visekonstabel Iver Garli om bord på KNM Otto Sverdrup på Haakonsvern. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor.