Beklager manglende evne til å bekjempe digitale angrep

– Riksrevisjonens funn er svært alvorlige. Vi deler Riksrevisjonenes virkelighetsforståelse, og det Riksrevisjonens har påpekt samsvarer med våre egne funn, medgir  forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding etter at Riksrevisjonen gikk ut med det de kaller en av de mest alvorlige funnene  de noengang har lagt frem.

Blant det mest alvorlige er ifølge Riksrevisjonen at Forsvaret ikke har evnen til å oppdage og bekjempe digitale angrep.

– I dag legger vi frem en av de mest alvorlige rapportene vi noen gang har lagt frem, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse

Forsvarsministeren skriver at det likevel er slik at Forsvaret og forsvarssektoren løser de daglige oppdragene, og minner om at også Riksrevisjonen har påpekt dette i sin rapport.

Riksrevisjonen skriver i sin undersøkelse for årene 2017 til 2020 at det finnes mangler i sikkerheten og i samvirket mellom Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer, og at dette kan få følger for Forsvarets operative evne. Riksrevisjonen konkluderer også med at Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell i liten grad har klart å svare ut forventningene til IKT-porteføljen, og dermed ikke har realisert effektive og sikre informasjonssystemer som forutsatt i langtidsplanen.

Riksrevisjonen har kommet til tre konklusjoner:

  • Det er sårbarheter i sikkerheten til informasjonssystemene.
  • Systemene fungerer ikke sammen.
  • Forsvarsdepartementets styring er for dårlig.

KJENT MED MANGLENE
– Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak, sier Gram.

Til opplysningen om at Forsvarets har tilstrekkelig evne til å oppdage og håndtere digitale angrep, sier forsvarsministeren at regjeringen har bevilget mer penger til cybersikkerhet, og at den vil bli styrket ytterligere. Han viser også til et pågående materiellinvesteringsprosjekt som skal styrke evnen til å overvåke og avdekke digitale angrep. Prosjektet går som planlagt og skal avsluttes i 2023, sier forsvarsministeren.

Men forsvarsministeren nøyer seg med å bekrefte manglene, viser kritikerne til den forrige regjeringen.

– Manglene er bygget opp over tid, sier Nils T. Bjørke (Sp) i kontrollkomiteen på Stortinget til VG.

– Det er umulig å ikke se dette i sammenheng med riksrevisjonssakene vi behandlet i forrige periode om objektsikring og kjøp av nye helikoptre, sier han.

FRAGMENTERT
Forsvarsministeren innrømmer at ansvaret har vært for fragmentert og at forsvarssjefen av den grunn nå har fått et større ansvar for strategisk IKT-styring.

Ellers viser forsvarsministyeren til flere tiltak som skal avbøte svikten i Forsvarets IKT-systemer.

– Jeg mener de tiltakene vi allerede har gjennomført og som skal gjennomføres er svært relevante for Riksrevisjonens kritikk, men vi er ikke i mål, sier forsvarsminister Gram.

Da Riksrevisjonen offentliggjorde rapporten pekte riksrevisor Schjøtt-Pedersen samtidig på at begrepet «svært alvorlig» sjelden brukes.

– Men det er nødvendig, både Forsvarsdepartementet og Stortinget har vært klar over dette lenge, sa han.

Les mer om rappoorten her

Les hele rapporten her

 

Av |2022-10-04T15:06:58+02:004. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top